Okupācijas muzeja virtuālā nodarbība

🚫Aizliegtais 18. novembris🚫

Šodien 9. klases piedalījās Okupācijas muzeja virtuālajā nodarbībā “Aizliegtais 18. novembris”. Sarunājoties ar nodarbības vadītāju, apguvām sarežģītākos Latvijas vēstures notikumus 20. gadsimtā, noskaidrojām, kā un kāpēc cilvēki pretojās padomju varai, kā tika svinēts 18. novembris GULAGA nometnēs, kādas nevardarbīgās pretošanās formas izmantoja padomju laikā, lai atzīmētu Latvijas republikas svētkus.

Nobeigumā katrs rakstīja “Uzsaukumu Latvijas tautai 2022. gada 18. novembrī”. Piedāvājam Markusa rakstīto uzsaukumu.

“Es Latvijas iedzīvotājus aicinu 18. novembrī aizdedzināt svecīti savās mājās un sagatavot svētku vakariņas, lai izrādītu pateicību saviem senčiem, ka mēs varam dzīvot brīvā valstī. Izcept kūku, kas simbolizētu Latviju, iziet pastaigā pa savu pilsētu, veikt kādus uzkopšanas darbus tuvējā apkārtnē, lai tādā veidā parādītu savu pateicību valstij. Skatieties, kādu vēsturisku filmu, kas palīdz izprast mūsu valsts vēstures notikumus! Būsim stipri Latvijai!”

Vēstures un sociālo zinību skolotāja Laura Miķelsone

														
Dita Dubulta

Sveces Ukrainai!🇱🇻🇺🇦

No masu medijiem uzzinājām , ka biedrība “Tavi draugi” novembrī organizē akciju “Draugu sveču mēnesis”.

Pēc Lāčplēša dienas pasākuma, savācām neizdegušās svecītes no Gaismas ceļa, attīrījām tās no stikla un plastmasas, lai iegūto parafīnu nodotu biedrības rīcībā.

Ceram, ka mūsu sveces pārtaps ierakumu svecēs Ukrainai.

														
Dita Dubulta

“Vēlēšanu faktu meistars”

🟠Brocēnu vidusskolas 11. klase kopā ar skolotājām Lauru Miķelsoni un Mariku Ulmani veidoja starpdisciplināru stundu, lai piedalītos Pasaules lielākajā mācību stundā “Kļūsti par faktu meistaru!”

🟡Šoreiz mēģinājām tuvāk iepazīt ilgtspējīgas attīstības 4. un 16. mērķi.

🟠Stundu izvirzītais pētāmais jautājums bija – no kādiem aspektiem varam paskatīties uz vēlēšanu procesu un kā to vizuāli attēlot?

🟡Individuālo pētījumu rezultātā tapa infografikas par šādām tēmām:
• No cik gadiem var piedalīties vēlēšanu procesā?
• Vai samazinot vēlētāju vecumu vēlēšanu procesā, palielinās kopējā aktivitāte?
• Vēlētāju aktivitāte Baltijas valstu parlamentu vēlēšanās;
• Vēlētāju aktivitāte ES valstīs valstu parlamenta vēlēšanās;
• Eiropas valstu vēlētāju aktivitāte EP vēlēšanās;
• Atšķirības starp vēlētāju aktivitāti valstīs, kurās ir obligāta piedalīšanās vēlēšanu procesā un iespēju izvēlēties;
• Vēlēšanas Latiņamerikas valstīs un demokrātijas indekss;
• Demokrātijas indekss un vēlētāju aktivitāte;
• Vēlētāju aktivitāte pašvaldību, Saeimas un EP vēlēšanās;
• Ievēlēto partiju ideoloģiskais spektrs un vēlētāju aktivitāte;
• Kur palika krievvalodīgo vēlētāju balsis?
• Vai izglītības līmenis ietekmē vēlēšanu rezultātus?

🟠Atziņas:
Cik dažādi var paskatīties uz vēlēšanu procesu?
Šis pētījums radīja lielāku izpratni par vēlēšanu procesiem pasaulē. Salīdzinot izveidotās infografikas, bija interesanti skatīties, kā klasesbiedri atlasa un interpretē informāciju.
Pirms ķeries klāt infografikas veidošanai, ir svarīgi saprast, ko ar to gribi pateikt. Izdomāt labu stāstu ir puse darba. Vai tev ir unikāli dati, ko vēlies prezentēt vai arī jautājums, kuru centies atrisināt? Varbūt svarīgi ir parādīt sakarības starp divām dažādām idejām?

@PasaulesStunda
@TheWorldsLesson

#pasaulesstunda

														
Dita Dubulta

Pasaules lielākā mācību stunda

✅Brocēnu Vidusskola tradicionāli piedalās Pasaules lielākajā mācību stundā. Šogad arī 7.b tajā darbojās.

📍Tēma ļoti aktuāla-faktu atspogulošana. Izvēlējāmies starpdisciplināru tēmu -kā temperamenta iezīmes nosaka darba vizuālo noformējumu PowerPoint prezentācijas veidošanā. Kopā ar skolotāju Signi Loginu lūdzām skolēnus pildīt testu, lai noteiktu savu temperamentu.

📍Izmantojot testa datus, dalīties pārī, lai veidotu prezentācijas par vienotu tematu- profesiju pasaule. Kad prezentācijas bija gatavas, klasē tās analizējām pēc vairākām pazīmēm.

📍Skolēnu galvenā atziņa -lai pāru darbs būtu kvalitatīvs un produktīvs, tad temperamenta iezīmēm ir noteicoša loma.

7.b klases audzinātāja un sociālo zinību skolotāja Viviāna Blumberga

#PasauleslielākāmācībustundaLatvijā #PasaulesStunda

														
Dita Dubulta