8.b klase kļūst par faktu meistariem

📚8.b klasei Pasaules lielākās stundas “Kļūsti par faktu meistaru!” ideja bija ļoti noderīga, jo šajā mācību gadā jāraksta pētnieciskais darbs.

📚Tas arī prasa pilnveidot datu vākšanas un apstrādes prasmes, to vizuālu noformēšanu, secinājumu izdarīšanu.

📚Izvēlējāmies tēmu par grāmatu lasīšanu. Tēma aktuāla, jo dzirdam, ka arvien mazāk skolēnu lasa grāmatas, lai gan ir literatūras skolotāji, kas to prasa obligāti.

📚Tika aptaujāti 212 Brocēnu vidusskolas 3.-12. klašu skolēni. Datu apkopošana notika, pašiem saskaitot atbildes, lai salīdzinātu, cik laikietilpīgi tas ir, ja neizmanto kādu no aptauju veikšanas vietnēm internetā. Arī diagrammas līdz ar to bija jāveido pašiem.

📚Sadarbībā ar datorikas skolotājām Ingu Rozalinsku un Signi Loginu, skolēni mācījās veidot infografikas. Darbs izrādījās ne tik vienkāršs, jo prasīja laiku, pacietību, izdomu, arī atbildību iesākto paveikt līdz galam.

📚Strādājot grupās, tika izveidotas diagrammas par 3.-5. klašu, 6.-8. klašu un 9.-12. klašu skolēnu dažiem lasīšanas paradumiem. Rezultāts, cik respondentu ir izlasījuši vismaz vienu grāmatu līdz galam, tika salīdzināts ar SKDS veiktās aptaujas datiem Latvijā. Vienu un vairāk grāmatas ir izlasījuši 73,6% Brocēnu vidusskolas respondentu. Skolēni apmeklēja arī Brocēnu bibliotēku, kur runāja par lasīšanas nozīmi un ticamiem informācijas avotiem.
Tēmu varētu pilnvērtīgāk izstrādāt, rakstot pētniecisko darbu.

📚8.b klases audzinātāja un pētniecisko darbu koordinatore pamatskolā Daiga Barančane.

#BrocēnuVidusskola #Pasaules lielākā mācību stunda Latvijā #PasaulesStunda

Dita Dubulta