Vecāku sapulce

Atkal tikšanās Manā skolā Brocēnos! 🤩

														
Dita Dubulta

Pievienojies!

Bērni un jaunieši, vecumā no 10 gadiem līdz 21 gadam, darbojas brīvprātīgā kustībā “Jaunsardze”, kuras mērķis ir izglītot jaunatni valsts aizsardzības jomā un veicināt tās pilsonisko apziņu un patriotismu. Jaunsargu mācību process tiek īstenots kā brīvprātīga interešu izglītība (JSII – Jaunsargu interešu izglītība).
Pievienojies arī Tu mūsu pulciņam! 💪🇱🇻

														
Dita Dubulta