Skolotāji izglītojas

Sākumskolas pedagogi uzklausa Saldus vidusskolas speciālā pedagoga Vitas Grīsles- Akopjanas pieredzi un diskutē par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem.

														
Dita Dubulta