5.a klase pēta ornamentu zīmes

Brocēnu vidusskolas 5.a klase latviešu valodas stundā, pētot ornamentu zīmes kā rakstības attīstības daļu, iepazinās ar latviešu ornamentu zīmēm. Bērni atnesa no mājām priekšmetus ar ornamentu zīmēm, nosauca zīmju nosaukumus un stāstīja par to nozīmi.

Latviešu valodas skolotāja Veronika Gedola

														
Dita Dubulta