Lepojamies

Lepojamies ar 9.a klases skolēna Aleksandra Fadeičeva iegūto atzinību valsts ķīmijas olimpiādē. Paldies skolotājai Vitai Banzenai par ieguldīto darbu.

Irēna Birgersone