Vecāku sanāksmes ZOOM režīmā:

1.-4.klašu skolēnu vecākiem – 1.oktobrī  plkst.18.00

5.-12.klašu vecākiem – 1.oktobrī plkst.19.00

Pieslēgšanās saite ZOOM tiks nosūtīta vecākiem e-klasē.

Iepazīstināsim ar šī mācību gada mērķi un uzdevumiem, skaidrosim  izmaiņas vērtēšanas kārtībā un kavējumu uzskaitē.

Irēna Birgersone