Tavējais, manējais =mūsējais Māris Čaklais

Romantiskā gaisotnē Māra vārdadienā skanēja Māra Čaklā dzejas vārsmas un dziesmas. Daudziem tas bija pārsteigums, jauna pieredze par to, cik maz mēs zinām par mūsu novadnieku un Saldus novada Goda pilsoni, dzejnieku un publicistu Māri Čaklo. 11.klases skolēni runāja pašu izvēlētas dzejas rindas, kopā ar skolas direktoru Egonu Valteru dziedāja dziesmas ar Māra Čaklā vārdiem. Paldies sk.Intai Zankovskai, Simonai Šreitmanei, skolas direktoram un 11.a klases skolēniem par sirsnīgo pasākumu.

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone