Irēna Birgersone

Brocēnu vidusskolas noteikumi Nr.39

														
Irēna Birgersone

Informācija vecākiem!

Uzsākot jauno mācību gadu, skola realizēs mācību procesa “A” modeli – no 1.-12.klasei mācības saskaņā ar pašvaldības lēmumu notiks klātienē.

Par izmaiņām mācību darba organizācijā un epidemioloģiskajiem drošības pasākumiem tiks informēti gan vecāki, gan skolas darbinieki 26.augustā, kad pašvaldība būs apstiprinājusi skolas vadības izstrādāto kārtību, kādā tiks organizēts mācību process, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covit – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Vecāku sanāksmes ZOOM režīmā:

1.-4.klašu skolēnu vecākiem – 26.08. plkst.18.00

5.-12.klašu vecākiem – 26.08.plkst.19.00

Pieslēgšanās saite ZOOM tiks nosūtīta vecākiem e-klasē.

P.S. Lūgums vecākiem, kuru bērni izmantos skolas autobusu, jau laicīgi iegādāties bērnam sejas aizsargmasku!

														
Irēna Birgersone

Ieteikumi mācību procesa organizēšanai

														
Irēna Birgersone

Izglītības konference “Mūsu skola katram skolēnam” Ādažos

Noslēdzies 3 gadus ilgs mācīšanās un aprobācijas posms mūsu  skolotājiem un skolēniem VISC īstenotajā projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”. 18.augustā projekta SKOLA 2030 noslēguma  konferencē “Mūsu skola katram bērnam” skolotājas Laura Miķelsone, Daiga Barančane, Mairita Neilande, Digna Gūtmane un Olita Ļitvinova dalījās pieredzē par mūsu skolas pārmaiņu būtību, ieguvumiem, veiksmēm un tālāko rīcību jaunās pieejas ieviešanā katrā klasē. Atzinīgie vārdi no citu skolu kolēģiem, kas piedalījās mūsu skolotāju vadītajās darbnīcās, un projekta vadības liecina, ka darbs projektā paveikts godam. Paldies skolotājiem, skolēniem un vecākiem par sadarbību projekta īstenošanā! Jaunajā mācību gadā projektā iesākto darbu turpināsim un pilnveidosim, domājot par ikviena skolēna personības izaugsmi.

Dir.v.Olita Ļitvinova

														
Irēna Birgersone