Irēna Birgersone

Brocēnu vidusskolas noteikumi Nr.39

														
Irēna Birgersone

Informācija vecākiem!

Uzsākot jauno mācību gadu, skola realizēs mācību procesa “A” modeli – no 1.-12.klasei mācības saskaņā ar pašvaldības lēmumu notiks klātienē.

Par izmaiņām mācību darba organizācijā un epidemioloģiskajiem drošības pasākumiem tiks informēti gan vecāki, gan skolas darbinieki 26.augustā, kad pašvaldība būs apstiprinājusi skolas vadības izstrādāto kārtību, kādā tiks organizēts mācību process, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covit – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Vecāku sanāksmes ZOOM režīmā:

1.-4.klašu skolēnu vecākiem – 26.08. plkst.18.00

5.-12.klašu vecākiem – 26.08.plkst.19.00

Pieslēgšanās saite ZOOM tiks nosūtīta vecākiem e-klasē.

P.S. Lūgums vecākiem, kuru bērni izmantos skolas autobusu, jau laicīgi iegādāties bērnam sejas aizsargmasku!

														
Irēna Birgersone

Ieteikumi mācību procesa organizēšanai

														
Irēna Birgersone