Izglītības konference “Mūsu skola katram skolēnam” Ādažos

Noslēdzies 3 gadus ilgs mācīšanās un aprobācijas posms mūsu  skolotājiem un skolēniem VISC īstenotajā projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”. 18.augustā projekta SKOLA 2030 noslēguma  konferencē “Mūsu skola katram bērnam” skolotājas Laura Miķelsone, Daiga Barančane, Mairita Neilande, Digna Gūtmane un Olita Ļitvinova dalījās pieredzē par mūsu skolas pārmaiņu būtību, ieguvumiem, veiksmēm un tālāko rīcību jaunās pieejas ieviešanā katrā klasē. Atzinīgie vārdi no citu skolu kolēģiem, kas piedalījās mūsu skolotāju vadītajās darbnīcās, un projekta vadības liecina, ka darbs projektā paveikts godam. Paldies skolotājiem, skolēniem un vecākiem par sadarbību projekta īstenošanā! Jaunajā mācību gadā projektā iesākto darbu turpināsim un pilnveidosim, domājot par ikviena skolēna personības izaugsmi.

Dir.v.Olita Ļitvinova

														
Irēna Birgersone