5.-12.kl.ases skolēniem nepieciešamie individuālie mācību līdzekļi 2020./21.m.g.

														
Irēna Birgersone

Dokumentu saņemšana

12.klases absolventi dokumentus var saņemt skolas kancelejā no 27.07.2020. darba dienās no 9.00 – 13.00.

														
Irēna Birgersone