Skolēniem

Sveicināti, skolēni! Paldies jums par darbu, pacietību un sapratni, pielāgojoties jaunajam mācību procesam. Šodien ir skaidrs, ka attālinātā mācīšanās notiks līdz 12.maijam.Nākamais mēnesis prasīs vēl lielāku uzņēmību, tāpēc esiet atbildīgi, veicot skolotāju uzdoto.

Daži atgādinājumi veiksmīgam mācību darbam:

 • Ievērojiet noteiktu dienas ritmu, nosakot mācīšanās, atpūtas, fizisko aktivitāšu un ēdienreižu laiku.
 • Mācīties ir iespējams dažādos dienas laikos, bet skolotājs tiešsaistē pieejams norādītajos konsultāciju laikos. Grafiks ievietots e- klasē un skolas mājaslapā.
 •  Netraucējiet skolotāju par katru sīkumu, centieties arī paši pacīnīties un tikt skaidrībā, bet, ja neizdodas, sazinieties ar kādu klases biedru, kas gatavs palīdzēt saprast, bet uzreiz  neteikt priekšā.
 • Pārliecinieties, kurās dienās un laikos ir paredzēta tiešsaistes stunda vai pārbaudes darbs. Grafiks ievietots e – klasē.
 • Sekojiet ierakstiem dienasgrāmatā! Atveriet skolotāju sūtītās vēstules!
 • Izpildiet visus dienā uzdotos darbus un uzdevumus līdz plkst. 17, ja vien skolotājs nav norādījis vēlāku iesūtīšanas laiku. Nesūtiet skolotājiem pustukšus darbus!
 • Ievērojiet pieklājības normas, sazinoties ar skolotāju! Netraucējiet skolotājus vēlu vakaros!
 • Esiet pacietīgi, gaidot atgriezenisko saiti no skolotājiem, viņiem šobrīd individuāli jāatbild 20-200 skolēniem!
 • Ja saņemts ieraksts nv,  darbs obligāti jāizpilda!
 • Sekmju izrakstu e klasē tagad iespējams apskatīt visiem bez maksas.
 • Paskatieties sekmju lapā, vai visi 2.semestra obligātie pārbaudes darbi izpildīti. Ja ir n vai nv kādā no “zilajām” ailēm, darbs jāveic, vienojoties ar skolotāju.
 • Visus ballēs saņemtos vērtējumus, kas iegūti no 30.marta, ir iespējams uzlabot 2 nedēļu laikā, vienojoties ar mācību priekšmeta skolotāju par darba veidu, izpildes laiku un formu.

! Skolēniem, kuri bija pieteikušies vērtējuma uzlabošanai 13.martā, iespējams to izdarīt attālināti, vienojoties ar mācību priekšmeta skolotāju par darba veidu, izpildes laiku un formu.

 • Portālā uzdevumi.lv pieejams PROF pakalpojums visiem 5.-12.klases skolēniem bez maksas.
 • Jautājiet klases audzinātājai, mācību priekšmeta skolotājiem, skolas administrācijai  e – klases pastā.

Direktora vietniece Olita Ļitvinova

														
Irēna Birgersone

Lepojamies

Apsveicam 12.a klases skolnieces Samantu Turku un Renāti Vītolu, kuras ieguvušas 1. pakāpi valsts ZPD konferencē Medicīnas un veselības zinātņu nozarē. Par izstrādāto darbu saņēmušas arī RSU speciālbalvu! Paldies sk.Daigai Barančanei. Apsveicam arī 11.a klases skolnieci Lieni Jamščikovu ar piedalīšanos valsts ZPD lasījumos, paldies sk.Laurai Miķelsonei.

														
Irēna Birgersone

Cienījamie  vecāki! Pirmais satraukums par mācīšanos attālināti rimies, izveidojusies noteikta darbu kārtība gan skolotājiem, gan skolēniem un vecākiem. Esam visi centušies pielāgoties jaunajiem darba apstākļiem. Paldies jums par sapratni un pacietību!

Daži atgādinājumi veiksmīgam mācību darbam:

 • Kopā ar bērnu izveidojiet noteiktu dienas ritmu, nosakot mācīšanās, atpūtas, fizisko aktivitāšu un ēdienreižu laiku.
 • Mācīties ir iespējams dažādos dienas laikos, bet skolotājs tiešsaistē pieejams norādītajos konsultāciju laikos. Grafiks ievietots e- klasē un skolas mājaslapā.
 • Pārliecinieties, kurās dienās un laikos ir paredzēta tiešsaistes stunda vai pārbaudes darbs. Grafiks ievietots e – klasē.
 • Mudiniet bērnu izpildīt visus dienā uzdotos darbus un uzdevumus līdz plkst. 17.00, ja vien skolotājs nav norādījis vēlāku iesūtīšanas laiku.
 • Ļaujiet lai neskaidrību gadījumā bērns pats mācās sazināties ar skolotāju.
 • Jautājiet klases audzinātājai, mācību priekšmeta skolotājiem, skolas administrācijai  e – klases pastā.
 • Sekmju izrakstu e klasē tagad iespējams apskatīt visiem vecākiem bez maksas.
 • Portālā uzdevumi.lv pieejams PROF pakalpojums visiem 5.-12.klases skolēniem bez maksas.
 • Visus ballēs saņemtos vērtējumus, kas iegūti no 30.marta, bērnam ir iespējams uzlabot 2 nedēļu laikā, vienojoties ar mācību priekšmeta skolotāju par darba veidu, izpildes laiku un formu.

! Skolēniem, kuri bija pieteikušies vērtējuma uzlabošanai 13.martā, iespējams to izdarīt attālināti, vienojoties ar mācību priekšmeta skolotāju par darba veidu, izpildes laiku un formu.

Direktora vietniece Olita Ļitvinova

														
Irēna Birgersone

Izglītojošs TV kanāls ‘’Tava klase’’

Lai sniegtu lielāku atbalstu attālināto mācību pieejamībā, kvalitatīva satura apgūšanā un vecāku atbalstīšanā īpaši sākumskolas posmā, pēc Izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīvas izveidots jauns izglītojošs TV kanāls ‘’Tava klase’’. No 6.aprīļa divos virszemes TV kanālos – “ReTV’’ un ‘’Sportacentrs.com TV’’- tiks pārraidītas mācību stundas 1.-6.klašu skolēniem, bet no 14.aprīļa – arī 9.un 12.klašu skolēniem.

No piektdienas, 3.aprīļa, vietnē www.tavaklase.lv  pieejams stundu saraksts, bet no 6.aprīļa – arī stundu ieraksti.

Ņemot vērā ekspertu ieteikumus, akcentējam, ka attālinātais mācību process bez tiešsaistes nodarbībām, vēl precīzāk – bez klātbūtnes efekta, ir apgrūtinošs tieši jaunākā vecumposma skolēniem, tāpēc vēršam uzmanību, ka, sākot ar 9.aprīli,  vietnē www.tavaklase.lv būs pieejama ne tikai programma (mācību priekšmetu saraksts), bet arī sasniedzamais rezultāts un ieteicamā atgriezeniskā saite. Aicinām skolotājus izmantot šo materiālu, plānojot mācību darbu, tādā veidā mērķtiecīgi ar projekta ‘’Tava klase’’ skolotāju palīdzību virzot skolēnus uz apgūstamā satura izpratni. Tādā veidā skolotāji iegūs laiku atgriezeniskās saites nodrošināšanai un individuālām konsultācijām.

Mācību programmas veidos 20 minūšu gari audiovizuāli materiāli, kuros pedagogi, savas jomas entuziasti no dažādām Latvijas pilsētām, mācību priekšmetus pasniegs interesantā un skolēnus uzrunājošā veidā. Mācību saturs tiek veidots tā, lai mazo klašu skolēni pēc katra priekšmeta var paspēt izpildīt kādu uzdevumu un pārorientēties uz nākamo mācību priekšmetu.

Lai uzzinātu vairāk par jauno TV kanālu ‘’Tava klase’’, skatieties 2.aprīļa preses brīfinga ierakstu šeit:

Plašāka informācija par projektu šeit:https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/4006-izm-izveido-izglitojosu-tv-kanalu-tava-klase

														
Irēna Birgersone

Par dziesmu svētkiem

XII Latvija skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komiteja un Dziesmu svētku padome 31.martā nolēma vasarā gaidāmos skolēnu dziesmu un deju svētkus pārcelt uz 2021. gadu, preses brīfingā informēja izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP).

														
Irēna Birgersone