Cienījamie  vecāki! Pirmais satraukums par mācīšanos attālināti rimies, izveidojusies noteikta darbu kārtība gan skolotājiem, gan skolēniem un vecākiem. Esam visi centušies pielāgoties jaunajiem darba apstākļiem. Paldies jums par sapratni un pacietību!

Daži atgādinājumi veiksmīgam mācību darbam:

  • Kopā ar bērnu izveidojiet noteiktu dienas ritmu, nosakot mācīšanās, atpūtas, fizisko aktivitāšu un ēdienreižu laiku.
  • Mācīties ir iespējams dažādos dienas laikos, bet skolotājs tiešsaistē pieejams norādītajos konsultāciju laikos. Grafiks ievietots e- klasē un skolas mājaslapā.
  • Pārliecinieties, kurās dienās un laikos ir paredzēta tiešsaistes stunda vai pārbaudes darbs. Grafiks ievietots e – klasē.
  • Mudiniet bērnu izpildīt visus dienā uzdotos darbus un uzdevumus līdz plkst. 17.00, ja vien skolotājs nav norādījis vēlāku iesūtīšanas laiku.
  • Ļaujiet lai neskaidrību gadījumā bērns pats mācās sazināties ar skolotāju.
  • Jautājiet klases audzinātājai, mācību priekšmeta skolotājiem, skolas administrācijai  e – klases pastā.
  • Sekmju izrakstu e klasē tagad iespējams apskatīt visiem vecākiem bez maksas.
  • Portālā uzdevumi.lv pieejams PROF pakalpojums visiem 5.-12.klases skolēniem bez maksas.
  • Visus ballēs saņemtos vērtējumus, kas iegūti no 30.marta, bērnam ir iespējams uzlabot 2 nedēļu laikā, vienojoties ar mācību priekšmeta skolotāju par darba veidu, izpildes laiku un formu.

! Skolēniem, kuri bija pieteikušies vērtējuma uzlabošanai 13.martā, iespējams to izdarīt attālināti, vienojoties ar mācību priekšmeta skolotāju par darba veidu, izpildes laiku un formu.

Direktora vietniece Olita Ļitvinova

Irēna Birgersone