Skolēniem

Sveicināti, skolēni! Paldies jums par darbu, pacietību un sapratni, pielāgojoties jaunajam mācību procesam. Šodien ir skaidrs, ka attālinātā mācīšanās notiks līdz 12.maijam.Nākamais mēnesis prasīs vēl lielāku uzņēmību, tāpēc esiet atbildīgi, veicot skolotāju uzdoto.

Daži atgādinājumi veiksmīgam mācību darbam:

 • Ievērojiet noteiktu dienas ritmu, nosakot mācīšanās, atpūtas, fizisko aktivitāšu un ēdienreižu laiku.
 • Mācīties ir iespējams dažādos dienas laikos, bet skolotājs tiešsaistē pieejams norādītajos konsultāciju laikos. Grafiks ievietots e- klasē un skolas mājaslapā.
 •  Netraucējiet skolotāju par katru sīkumu, centieties arī paši pacīnīties un tikt skaidrībā, bet, ja neizdodas, sazinieties ar kādu klases biedru, kas gatavs palīdzēt saprast, bet uzreiz  neteikt priekšā.
 • Pārliecinieties, kurās dienās un laikos ir paredzēta tiešsaistes stunda vai pārbaudes darbs. Grafiks ievietots e – klasē.
 • Sekojiet ierakstiem dienasgrāmatā! Atveriet skolotāju sūtītās vēstules!
 • Izpildiet visus dienā uzdotos darbus un uzdevumus līdz plkst. 17, ja vien skolotājs nav norādījis vēlāku iesūtīšanas laiku. Nesūtiet skolotājiem pustukšus darbus!
 • Ievērojiet pieklājības normas, sazinoties ar skolotāju! Netraucējiet skolotājus vēlu vakaros!
 • Esiet pacietīgi, gaidot atgriezenisko saiti no skolotājiem, viņiem šobrīd individuāli jāatbild 20-200 skolēniem!
 • Ja saņemts ieraksts nv,  darbs obligāti jāizpilda!
 • Sekmju izrakstu e klasē tagad iespējams apskatīt visiem bez maksas.
 • Paskatieties sekmju lapā, vai visi 2.semestra obligātie pārbaudes darbi izpildīti. Ja ir n vai nv kādā no “zilajām” ailēm, darbs jāveic, vienojoties ar skolotāju.
 • Visus ballēs saņemtos vērtējumus, kas iegūti no 30.marta, ir iespējams uzlabot 2 nedēļu laikā, vienojoties ar mācību priekšmeta skolotāju par darba veidu, izpildes laiku un formu.

! Skolēniem, kuri bija pieteikušies vērtējuma uzlabošanai 13.martā, iespējams to izdarīt attālināti, vienojoties ar mācību priekšmeta skolotāju par darba veidu, izpildes laiku un formu.

 • Portālā uzdevumi.lv pieejams PROF pakalpojums visiem 5.-12.klases skolēniem bez maksas.
 • Jautājiet klases audzinātājai, mācību priekšmeta skolotājiem, skolas administrācijai  e – klases pastā.

Direktora vietniece Olita Ļitvinova

														
Irēna Birgersone