Labdien!

Ir sākusies jau otrā mācību nedēļa attālinātā režīmā! Daudz kas ir savādāk un tas prasa papildu piepūli un radošumu visiem – gan skolotājiem, gan skolēniem , gan vecākiem. Tā ir sastapšanās ar jauniem izaicinājumiem un jaunām iespējām, piemēram, attīstīt pašvadītu mācīšanos skolēniem, pilnveidot dažādu mācību platformu un rīku izmantošanu, dažādot saziņas formas.

Domāju, ka grūtākais vēl priekšā, jo visticamāk ar 14.aprīli  mācīšanas forma vēl nemainīsies.

Paldies visiem par ieguldīto darbu! Paldies vecākiem par atbalstu, kas šobrīd nepieciešams vairāk kā jebkad! Būsim atbildīgi pret darbu un cits pret citu, korekti un cieņpilni saziņā un saudzēsim savu un visas ģimenes veselību. Lai mums izdodas! 

Skolas administrācijas vārdā

Direktors Egons Valters

Irēna Birgersone