Lepojamies ar sasniegumiem Brocēnu novada skatuves runas konkursā

Augstākā pakāpe: uzaicināti uz 2.kārtu

Jasmīna Davidāne 2.a – skolotāja Eva Raboviča

Ernests Ulmanis 5.c – skolotāja Inta Zankovska

Arnolds Maks 5.b – skolotāja Inta Zankovska

Ksenija Sanduļaka 9.b – skolotāja Mairita Neilande

Anna Zariņa 11.a – skolotāja Ļena Zvaigzne

1.pakāpe:

Marta Kapeniece 3.c – skolotāja Viviāna Grīnberga

Kate Sestule 3.a – skolotāja Evita Sergejeva

Viktorija Loladze 8.b – skolotāja Mairita Neilande

Rebeka Zakevica 8.b – skolotāja Mairita Neilande

Tīna Endija Strakse 10.a – skolotāja Inta Zankovska

Samanta Turka 12.a – skolotāja Mairita Neilande

2.pakāpe:

Ralfs Mazrims 1.b – skolotāja Svetlana Tarasova

Kate Veckunga 4.a – skolotāja Dace Viļumsone

Irēna Birgersone