Esi meistars pats sev!

2. martā projekta „Kas meklē, tas atrod „ ietvaros Brocēnu vidusskolas 7.a un 8.a klases skolēni gatavoja mākslas darbus pēc savas gaumes un  izjūtām. Aizrautība, azarts, radošums un degsme virmoja Bodnīcā, Ilzes Barones Tomanovičas vadībā. Katrs jaunietis meistarklasē „Radošās darbnīcas” varēja izgatavot no  koka dēlīša savu atslēgu turētāju. Kāds to dāvinās mammai 8. martā, bet kāds to jau izvietojis sava dzīvokļa vai privātmājas priekštelpā gan kā aksesuāru, gan kā vajadzīgu elementu saimniecībā. Gandarījums, prieks par paveikto, paldies Ilzei par  ieteikumiem un vērtīgajiem padomiem! Tas nemaz nebija tik sarežģīti, vajadzēja  tikai uzdrošināties un pamēģināt!

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4 0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”(Pumpurs).

Irēna Birgersone