Piedzīvojuma gars

Šodien, 19.septembrī, 7.a un 8.a klase Ķeguma novada Piedzīvojuma Gara lauku bāzē Ritas piedalījās aktivitātēs, projekta “Pumpurs” ietvaros. Klases saliedēja,domāt un analizēt palīdzēja pieredzējuši instruktori. Skolēni veica gan augsto un zemo virvju komandas uzdevumus, gan arī prāta spēles brīvā dabā. Diena bija aizraujoša un interesanta. Ar skolēniem kopā bija sk.Dita Dubulta, Arta Zepa un Irēna Birgersone.

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

Irēna Birgersone