Dabas pētnieku konkurss

Remtē pamatskolā 22.maijā norisinājās konkurss “ Mazie vides pētnieki”. Mūsu skolu pārstāvēja komanda “Jautrās lapsiņas”, kuras sastāvā bija:
1.kl. skolniece Līva Frīdmane,
2.kl. skolniece Rūta Ņikitina,
3.kl. skolniece Annija Ķepsne,
4.kl. skolnieks Emīls Avgustiņš.

Skolēni bija saliedēti, radoši un zinoši dažādos ar dabu saistītos jautājumos, tāpēc tika iegūta 2. vieta, piekāpjoties Remtes pamatskolai tikai par 2 punktiem. Bērniem bija prieks piedalīties, jo uzzināja arī daudz ko jaunu un varēja laiku pavadīt svaigā gaisā. Paldies, Remtes pamatskolas skolotājiem par pārdomāto un interesanto konkursu!

Skolotāja  Z. Serebrjakova

 

														
Vivita Ķezbere

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
28.05.pirmdiena Skolas administrācijas apspriede 8.40(201.)
Profesiju meistarklases 8.klašu skolēniem „Zvejniekos”8.30-14.00
Drošības simulācijas pasākums 10.30 (1.-11.klasēm)
29.05.otrdiena Mazpulku konkurss „Mācības dzīvē”5.-8.klašu skolēniem
9.20-11.40(aktu zāle)
Pedagoģiskās padomes sēde 15.30(112.)
30.05.trešdiena Sportistu apbalvošanas pasākums 4.-12.klašu skolēniem 8.30(aktu zāle)
9.00 Sporta diena 6.-11.klasēm
13.30 Projekta vadības sanāksme
Darba svētki novadā „Mēs lepojamies 18.00 BKC
31.05.ceturtdiena Svinīgā mācību gada noslēguma līnija 1.-12.klašu skolēniem 8.30(uz terases)
Darba svētki 1.-4.klasēm 9.00(aktu zāle)
Darba svētki 5.-12.klasēm, skolotājiem 10.00(aktu zāle)
1.06.piektdiena Ekskursija skolotājiem uz Lietuvu, izbraukšana no skolas 8.30

														
Irēna Birgersone