Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
28.05.pirmdiena Skolas administrācijas apspriede 8.40(201.)
Profesiju meistarklases 8.klašu skolēniem „Zvejniekos”8.30-14.00
Drošības simulācijas pasākums 10.30 (1.-11.klasēm)
29.05.otrdiena Mazpulku konkurss „Mācības dzīvē”5.-8.klašu skolēniem
9.20-11.40(aktu zāle)
Pedagoģiskās padomes sēde 15.30(112.)
30.05.trešdiena Sportistu apbalvošanas pasākums 4.-12.klašu skolēniem 8.30(aktu zāle)
9.00 Sporta diena 6.-11.klasēm
13.30 Projekta vadības sanāksme
Darba svētki novadā „Mēs lepojamies 18.00 BKC
31.05.ceturtdiena Svinīgā mācību gada noslēguma līnija 1.-12.klašu skolēniem 8.30(uz terases)
Darba svētki 1.-4.klasēm 9.00(aktu zāle)
Darba svētki 5.-12.klasēm, skolotājiem 10.00(aktu zāle)
1.06.piektdiena Ekskursija skolotājiem uz Lietuvu, izbraukšana no skolas 8.30

Irēna Birgersone