Nedēļas plāns

Turpmāk “Nedēļas plāns” skatīt šeit

														
Irēna Birgersone

Atbalsti un piedalies!

 

 

 

														
Irēna Birgersone

Smilšu spēles- tas ir interesanti!

9.01.novada sākumskolas skolotāji pulcējās Brocēnu vidusskolā, lai plānotu 2019.gada darbības virzienus, pārrunātu paveikto un gūtu jaunas idejas darbam ar skolēniem. Šoreiz apguvām smilšu spēļu metodes un iepazinām smilšu lampu daudzveidīgo pielietojumu. Jaunākajiem skolēniem svarīgi mācību darbā izmantot visas sajūtas- tausti, redzi, dzirdi un ožu. Smilšu terapija iedarbojas nomierinoši un palīdz atbrīvoties no ikdienas spriedzes. Tā var palīdzēt bērniem mazināt mācīšanās un emocionāla rakstura problēmas. Smiltis kā magnēts iedarbojas ne tikai uz bērniem, bet arī uz pieaugušajiem. Paldies lektorei Laurai Līdakai-Ambrazēvičai par lielisko iespēju izbaudīt smilšu burvību, ļaut izjust prieku un iejusties fantāzijas pasaulē!

Sākumskolas MJ vadītāja V.Ķezbere

 

														
Vivita Ķezbere

Izrāde 1.klasēm

														
Irēna Birgersone

Lepojamies!

														
Irēna Birgersone

Brocēnu vidusskolā 11. decembrī viesojās izbraukuma programma „Pasakas ceļa somā”, kuru organizē Džūkstes pasaku muzejs 1.– 2. klasēm. Šajā pēcpusdienā iepazinām, klausījāmies atraktīvu stāstu par Džūkstes pasaku muzeju, pasaku tēvu Ansi Lerhi – Puškaiti un viņa ieguldījumu latviešu tautas pasaku un teiku vākšanā. Skolēniem bija iespēja klausīties dažādas pasakas kā arī pašiem spēlēt spēles un rotaļas. Vislielākais prieks bija vērot negaidītu leļļu teātri, kuru uzveda skolotājas. Džūkstes pasaku muzejs aicina ikvienu pie sevis ciemos, lai iejustos kādā pasaku varoņa tēlā, izspēlētu leļļu teātri, kā arī radīt pašiem pasaku tēlus. Domājams, arī nākamo ekskursiju ar klasēm organizēsim uz šo jauko vietu.

Sagatavoja: 1. a klases audzinātāja E. Raboviča

														
Irēna Birgersone

Nedēļa

														
Irēna Birgersone

Pateicība

														
Irēna Birgersone

Izrādē „Kas par traku, tas par traku”

30.novembrī Brocēnu Kultūras un izglītības centrā jautrība sita augstu vilni, jo Brocēnu novada 2.-6.klašu skolēniem bija lieliska iespēja priecāties un ceļot kopā muzikālā izrādē „Kas par traku, tas par traku”. Izrāde bija jautrs, muzikāls, izglītojošs piedzīvojums visa vecuma bērniem, tās režisore Dita Balčus iedzīvināja latviešu izcilo dzejnieka Ojāra Vācieša radīto dzeju tēlu pasaulē, kas skatītāju priekšā atdzīvojās dziesmās, dejās, lomu spēlēs. Izrādes literārais pamats ir Ojāra Vāciešu bērnu dzeja, muzikālo ietērpu veidoja Elizabetes Balčus orģinālmūzika, vizuālo – Ingrīda Zābere/zīmols RECYCLED/neparastie tērpi. Izrādes īpašo gaisotni radīja dzejas un mūzikas tēlu apvienojums, ko rotaļīgā vieglumā izspēlēja aktieri un mūziķi. Skatītāji ar lielu aizrautību tika iesaistīti šajā muzikālajā izrādē, dejojot krakovjaku. Skolēni par izrādi saka: patika, jo bija jautra, patika, ka arī dzejoļus var izspēlēt kā teātri, interesants dzejolis bija par lielo spoku, es šo izrādi noskatījos 2 reizes, man ļoti patika, tajā bija māksliniecisks raksturs, man patika tērpi, aktieri un mūziķi, daudzus dzejoļus es atcerējos.

Sagatavoja: Brocēnu vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Dita Dubulta

 

														
Irēna Birgersone

“Poga”

														
Irēna Birgersone