Nedēļas plāns

19.decembrī

  • Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm 11.40(201.)
  • Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm 12.30(201.)
  • „Pasaku Jampadracis”1.-4.klasēm 18.00(aktu zāle)

20.decembrī

  • Radošās darbnīcas 1.-4.klasēm

21.decembrī

  • „Radošās darbnīcas 1.-4.klasēm
  • „Ziemassvētku Jampadracis” radošās darbnīcas 5.-12.klasēm 8.30-11.30
  • „Ai, bagāti Ziemassvētki” tirdziņš 5.-12.kl.12.00(aktu zāle)
  • „Mūsu kopīgie Ziemassvētki”, skolotāju pasākums 13.00(521.)

22.decembrī

  • „Īpaši krāšņais svētku rīts” 1.-4.klasēm 9.00 (aktu zāle)
  • „Īpaši krāšņais svētku rīts”5.-12.klasēm 10.30 (aktu zāle)

														
Irēna Birgersone

Latvijas skolas soma: pilotprojekta pieredze, veiksmes un izaicinājumi

														
Irēna Birgersone

Priecājamies ar savējiem!

Šodien Saldus sporta kompleksā norisinājās basketbola sacensības visusskolu meitenēm, kur mūsējās spraigā cīņā izcīnīja 2. vietu!
Paldies meitenēm par skolas goda aizstāvēšnu! 🏀🏀🏀
Komandā spēlēja: Dana Gakute, Linda Bula, Kristiāna Mauriņa, Elīna Druvaskalna, Elīna Stencele, Laura Briede, Kitija Holsteine!

Skolotājs: Niks Ozols

														
Irēna Birgersone

Apsveicam!

Apsveicam par iegūtajām godalgotajām vietām starpnovadu bioloģijas olimpiādē vidusskolas klašu grupā:

Daci Preisu 12.b kl –  1. vieta;

Emīliju Kramēnu 12.b kl – 3. vieta;

Lauru Briedi 10.a kl. – Atzinība.

Skolotāja Margita Skrastiņa.

														
Irēna Birgersone

Nedēļas plāns

														
Irēna Birgersone

Apsveicam un lepojamies!

Starpnovadu (Brocēnu, Saldus, Tukuma) krievu valodas izteiksmīgās runas konkursā mūsu skolēni  70 dalībnieku konkurencē ieguva godalgotas vietas:

1.pakāpi – 11.a kl.skolēns Ansis Grišāns (ieguva arī skatītāju balvu); 11.a kl.skolniece Dana Gakute; 12.b kl.skolniece Alvīne Paštore, 7.b.kl.skolniece Ksenija Sanduļaka

Atzinību – 11.a kl.Rihards Jēkabs Dzenis; 6.a kl. skolēns Aleksandrs Fadeičevs

Paldies skolotājām N.Žameidai un O.Sušinskai.

 

														
Irēna Birgersone

Apsveicam!

Kristeru Stepanovu ar iegūto 1.vietu , Daci Preisu un Kristiānu Okatu ar iegūto 4.vietu starpnovadu angļu valodas olimpiādē.

														
Irēna Birgersone

Gatavojamies!

														
Irēna Birgersone

Ikgadējā labdarības akcija

														
Irēna Birgersone

Ziemassvētku balle

 

														
Irēna Birgersone