Priecājamies ar savējiem!

Šodien Saldus sporta kompleksā norisinājās basketbola sacensības visusskolu meitenēm, kur mūsējās spraigā cīņā izcīnīja 2. vietu!
Paldies meitenēm par skolas goda aizstāvēšnu! 🏀🏀🏀
Komandā spēlēja: Dana Gakute, Linda Bula, Kristiāna Mauriņa, Elīna Druvaskalna, Elīna Stencele, Laura Briede, Kitija Holsteine!

Skolotājs: Niks Ozols

														
Irēna Birgersone

Apsveicam!

Apsveicam par iegūtajām godalgotajām vietām starpnovadu bioloģijas olimpiādē vidusskolas klašu grupā:

Daci Preisu 12.b kl –  1. vieta;

Emīliju Kramēnu 12.b kl – 3. vieta;

Lauru Briedi 10.a kl. – Atzinība.

Skolotāja Margita Skrastiņa.

														
Irēna Birgersone

Nedēļas plāns

														
Irēna Birgersone

Apsveicam un lepojamies!

Starpnovadu (Brocēnu, Saldus, Tukuma) krievu valodas izteiksmīgās runas konkursā mūsu skolēni  70 dalībnieku konkurencē ieguva godalgotas vietas:

1.pakāpi – 11.a kl.skolēns Ansis Grišāns (ieguva arī skatītāju balvu); 11.a kl.skolniece Dana Gakute; 12.b kl.skolniece Alvīne Paštore, 7.b.kl.skolniece Ksenija Sanduļaka

Atzinību – 11.a kl.Rihards Jēkabs Dzenis; 6.a kl. skolēns Aleksandrs Fadeičevs

Paldies skolotājām N.Žameidai un O.Sušinskai.

 

														
Irēna Birgersone

Apsveicam!

Kristeru Stepanovu ar iegūto 1.vietu , Daci Preisu un Kristiānu Okatu ar iegūto 4.vietu starpnovadu angļu valodas olimpiādē.

														
Irēna Birgersone

Gatavojamies!

														
Irēna Birgersone

Ikgadējā labdarības akcija

														
Irēna Birgersone

Ziemassvētku balle

 

														
Irēna Birgersone

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
4.12.pirmdena

Skolas administrācijas apspriede 8.40(201.)

Pedagoģiskā procesa atbalsta grupa 13.00

5.12.otrdiena

 

Informatīvā sanāksme skolotājiem, klašu audzinātāju sanāksme 7.50(112.)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm 11.40(201.)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm 12.30(201.)

6.12.trešdiena

Tikšanās ar mākslinieci Guntu Krauleri 5.-9.kl. krāsu pulciņa skolēniem+9.a klasei14.00(aktu zāle)

Skolas vadības tikšanās ar deputātiem par atklāto vēstuli izglītības ministrijai, pašvaldības savienībai 17.00(dome)

7.12.ceturtdiena

„Pasaka par sniedziņu” leļļu teātris(1.a;1.b;1.c;2.b;3.a;3.b kl.)13.00(aktu zāle)

Talantu skola- nodarbība par klimatu G. Kalvāne 8.a klasei+ Remte, Blīdene 12.10-13.50(102.)

G 21 sanāksme projektu skolotājiem 15.30(102.)

Skolas Padome 17.00(sk. ist.)

Vecāku Padome 19.00(201.)

8.12.piektdiena

Ziemīgās piektdienas „Šalles, pančo, plediņi”

Skolotāju sanāksme par 2018.gada 20.septembra Brocēnu novada „Pilsoniskās audzināšanas” konferenci 8.00(102.)

 

														
Irēna Birgersone

Labdarības akcija

														
Irēna Birgersone