Rudenīgā septembra pēcpusdienā 7. b klase piedalījās Meistarklases nodarbībā “Darām 100 dāvanas Latvijai”. Izmantojot Cemex rūpnīcā ražoto cementu, skolēni iejauca cementa masu, lai veidotu svečturus. Bērni uzzināja cementa masas gatavošanas pamatprincipus, cietēšanas īpašības un ilgumu. Sadarbojoties un uzmanīgi klausoties darbnīcas vadītājas Ilzes Tomanovičas- Barones pamācībās, izdevās pagatavot dažāda izmēra un veidola Brocēnu novada suvenīrus. Liels paldies par iespēju piedalīties!

7.b klases audzinātāja: Inese Lasmane

 

														
Irēna Birgersone

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
  
17.09.pirmdiena 8.40-10.00 Adminstrācijas sanāksme (201.)

18.09.otrdiena

 

7.50 Skolotāju metodiskā sanāksme par speciālās izglītības programmu (112.kab.)

11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm (201.)

12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm (201.)

20.09.ceturtdiena

10.30 konference „Izglītības kvalitāte un pilsoniskums” Brocēnu vsk., BKC.

17.30 Tūrisma dienas pārgājiens „Mēs darām kopā”(1.-12.klasēm).

21.09.piektdiena

 

Tūrisma dienas noslēgums „Mēs darām kopā”, (5.-12.klasēm) „Zvejniekos”

10.00 Olimpiskā vingrošana (1.-4.kl. skolā, 5.-12.kl.”Zvejniekos”)

 

 

														
Irēna Birgersone

Dzejas pēcpusdiena kopā ar Guntaru Raču.

 

														
Irēna Birgersone

Vitamīnu maratons

5.septembra pēcpusdienā skolas terase piebira ar ņipriem un zinātkāriem 1.-4. klases skolēniem. Un kā jūs domājat – ko viņi sastapa? Zaķi Jēci ar sāpošu vēderu!  Viņš bija ēdis pārāk daudz neveselīgu pārtiku! Iedomājieties, izēdis divas pakas čipsus un tad vēl kolu daudz, daudz dzēris! Zemene steidza zaķim Jēcim palīgā, un vaicāja padomu arī bērniem. Tomēr Jēcis brēca tik skaļi, ka neiztika bez skolas medmāsas Lienītes palīdzības. Tad nu bija pavisam skaidrs, ka visiem būtu noderīgi papildināt zināšanas par veselīgu dzīvesveidu. Bērni devās apmeklēt 10 stacijas un katrā no tām viņus sagaidīja interesanti uzdevumi un praktiskas darbības. Pārsteigumu pilna, interesanta un informācijas bagāta bija visa šī Vitamīnu maratona pēcpusdiena. Bērni aktīvi darbojās, izzināja un dalījās ar savām zināšanām, tādēļ noslēgumā katrai klasei kaut kas liels, zaļš, apaļš un veselīgs. Kas tas ir? Nu, protams, – arbūzs! Paldies skolotājām – staciju vadītājām par radošu darbu un veiksmīgu iejušanos dzīvnieku tēlos. Pasākums tika organizēts ESF projekta Nr.9.2.4.2/16/I/086 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros.

Projektu koordinatore Arta Zepa

														
Vivita Ķezbere

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums


10.09.pirmdiena 8.40-10.00 Adminstrācijas sanāksme (201.)
10.09.-14.09. 10.klašu iesvētību nedēļa
11.09.otrdiena 7.50 Klašu audzinātāju sanāksme (112.kab.)
11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm (201.)
12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm (201.)
13.00 Meistarklase „ Darām 100 dāvanas Latvijai”,7.b klasei,(Brocēnu tirgus laukums)
13.09.ceturtdiena 11.00 dzejas dienām veltīta tikšanās ar Guntaru Raču 9.-12.klasēm (aktu zāle)
14.50 tikšanās ar jauktā kora vadītāju Agnesi Čīči, 8.-12.klases interesentiem(aktu zāle)
18.00 Vecāku Padome (201.)
14.09.piektdiena 10.klašu iesvētības noslēgums 15.30(pie skolas)

 

														
Irēna Birgersone

Mūžizglītības un kultūras institūts “VITAE”, Brocēnu novada pašvaldība un Izglītības kvalitātes valsts dienests 2018.gada 20.septembrī rīko konferenci “Izglītības kvalitāte un pilsoniskums”  Brocēnu vidusskolā 20.septembrī

IZGLĪTĪBAS KVALITĀTE UN PILSONISKUMS

Vairāk info šeit: https://brocenukonference.wixsite.com/2018

														
Irēna Birgersone

Dzejas dienas

														
Irēna Birgersone

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
3.09.
pirmdiena
9.00 Zinību dienas svinīgs pasākums 1.-12. klasēm (skolas iekšpagalmā)
10.00 Klases stunda 1.-12. klasēm
11.30Adminstrācijas sanāksme(201.kab.)
4.09.
otrdiena
7.50 Skolotāju informatīvā sanāksme (112.kab.)
1.-2.st.- Adaptācijas stundas 1.-12. klasēm
10.10 skolas administrācijas, atbalsta personāla tikšanās ar 10. klasi (aktu zāle)
11.00 skolas administrācijas, atbalsta personāla tikšanās ar 5.ām klasēm (aktu zāle)
11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8. klasēm (201.)
12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12. klasēm (201.)
5.09.
trešdiena
12.20 Veselības pēcpusdiena „Vitamīnu maratons”1.-4. klasēm (skolas pagalmā)
15.30 Administrācijas sanāksme (201.)
6.09.
ceturtdiena
8.00 Skolotāju – interesentu sanāksme par skolas vērtībām (112.)
Latvijas skolas somas atklāšanas pasākums (arēnā Rīga)

 

														
Irēna Birgersone

Zinību diena

														
Irēna Birgersone

Skolēniem nepieciešamo materiālu saraksts 5.-12.klasei 2018./2019.m.g.

Individuālie mācību līdzekļi 2018./2019.m.g.

														
Irēna Birgersone