Projekta aktivitātes

Projekta,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros ,Brocēnu vidusskolas 1.- 4.klašu skolēniem ,tiek organizētas ārpusstundu nodarbības , kurās bērni apgūst dažādas prasmes un saturīgi pavada brīvo laiku.

														
Irēna Birgersone

Apsveicam!

16.novembrī noslēdzošās florbola sacensībās 6.-7. kl., gr., zēniem Druvas sporta namā, mūsējie izcīnīja 3. vietu! Apsveicam! 🥉
Komandā spēlēja:Mareks Barons, Aleksandrs Fadeičevs, Gustavs Līcis-Līcītis,Rojs Jomants,Kristians Priedītis, Toms Lūsēns,Roberts Osipovičs. Skolotājs: Raitis Plauks
Paldies zēniem par skolas goda aizstāvēšanu!

														
Irēna Birgersone

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
20.11.otrdiena 7.50 Metodiskais rīts visiem skolotājiem (112.)
11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme (5.-8.klasēm)
12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme (9.-12.klasēm)
21.11.trešdiena Kompetenču projekta kuratores viesošanās skolā
11.00-12.30 projekts par reproduktīvo veselību „Kontracepcija” 11.klasei
13.00-15.00 Talantu skolas nodarbība 7.-8.klasēm
22.11.ceturtdiena 13.00 Aizputes klašu audzinātāju viesošanās skolā
15.30 Metodiskā padomes sanāksme
17.00 Skolas padome

														
Irēna Birgersone

Atvērtā stunda

16. novembrī skolā Sociālās un atmiņas pētniecības centrs rīkoja atvērto stundu „Fakti un maldināšana- Latvijas valsts izveidošana un zaudēšana”.
Paldies par šo iespēju, izzināt vēstures līkločus Dr.hist. Jānim Šiliņam,Dr.hist.Uldim Neiburgam, vēstures skolotājai Laurai Miķelsonei.

														
Irēna Birgersone

Apsveicam un lepojamies!

14.novembrī mūsu skolas komanda piedalījās Ozolnieku vidusskolas rīkotajā erudīcijas konkursā „Unesco azartiskie simtgades prātnieki” un izcīnīja godpilno 3. vietu, tikai par 0,5 punktiem piekāpjoties Pļaviņu valsts ģimnāzijas komandai un par 1,5 punktiem Valmieras Valsts ģimnāzijas komandai.
Komandu pārstāvēja- Samanta Turka-11.a klase, Renāte Vītola-11.a klase, Annija Žilinska-11.a klase, Arnita Norkusa-11.a klase, Viesturs Arājs-11.a klase, Liene Jamčikova-10.a klase.
Paldies skolotājai Mairitai Neilandei par komandas sagatavošanu!

														
Irēna Birgersone

Mūsu draugu sveiciens

														
Irēna Birgersone

Svētku pasākums “Latvijai 100”

Šodien Latvija ir īpaši skaista, šodien latviešu soļos jūtams īpašs lepnums, bet acīs gandarījuma dzirksts un ne bez iemesla. Tieši pirms 100 gadiem piedzima sen lolots un gaidīts bērns – Latvija.
Kādu es vēlos redzēt mūsu Latviju nākotnē? Tikpat stipru, drošu, skaistu, vienotu – gluži tāpat kā šodien? Nē! Vēl stiprāku, drošāku, skaistāku, vienotāku! Es vēlos redzēt zemi, kurā bērni ne tikai ar lepnumu runā latviešu valodā, bet arī māca citiem runāt latviski. Es vēlos redzēt zemi, kurā mēs, latvieši, caur dziesmām, dejām un darbiem pārvaram visas grūtības! Es vēlos redzēt zemi, kuras iedzīvotāji brīvību un neatkarību neuzskata par kaut ko pašsaprotamu, jo ceļš līdz brīvai valstij ir bijis smags un ciešanu pilns. Es vēlos redzēt zemi, kura zina un pazīst savus varoņus, kuri ir pratuši izcīnīt un nosargāt pašu svētāko un dārgāko – brīvību! Saules mūžu Latvijai, ziedu laikus latviešiem! Dievs, svētī Latviju!

Vairāk foto –galerijā!

 

														
Irēna Birgersone

Nedēļas notikumi

Laiks Pasākums
12.11.pirmdiena 8.40 Administrācijas sanāksme (201.)
11.40 Konsultatīvā padomes tikšanās(201.)
13.11.otrdiena
Valsts svētku pasākumi Latvijai-100
9.20 1.-4.klasēm(aktu zāle)
11.00 5.-12.klasēm(aktu zāle)
10.00 Kursi skolotājiem „Vērtību dimensija kompetenču pieejas īstenošanā mācību un audzināšanas darbā”(112.)
14.11.trešdiena 9.20-10.50 projekts par reproduktīvo veselību „Attiecības un lēmumu pieņemšana”8.b klasei
11.00-12.30 projekts par reproduktīvo veselību „Attiecības un lēmumu pieņemšana”8.b klasei
13.10-14.40 projekts par reproduktīvo veselību „Ieskats seksualitātē”11.a klasei
15.11.ceturtdiena 15.30 G21sanāksme
16.11.piektdiena 9.20 Mīti Latvijas vēsturē 10.-12.kl.(324.)

 

														
Irēna Birgersone

Brocēnu četrcīņa 2018

8.novembrī jau 9.reizi norisinājās starpnovadu konkurss 9.klasēm „Brocēnu četrcīņa 2018. LATVIJAI – 100!”, kurš pulcēja 15 komandas jeb 60 skolēnu no Brocēnu, Saldus, Skrundas un Kandavas novadiem. Uzdevumu tematika – par un ap Latviju.
1.reizi konkursa vēsturē individuālā testa pildīšana notika mobilajā lietotnē KAHOOT; zālē valdīja pilnīgs klusums – skolēni tik ļoti bija iedziļinājušie jautājumos un atbildēs! Par uzvarētājiem individuālajās sacensībās tika atzīti: 1.vieta – Mareks Lazda (Brocēnu vidusskola), 2.vieta – Agnese Štencele (Saldus pamatskola), 3.vieta – Sonora Sergejeva (Brocēnu vidusskola).
Bija arī izmaiņas komandu uzdevumu izpildē – fizikas, matemātikas, bioloģijas un ķīmijas uzdevumi tika veikti „stacijās” – dalībnieki draudzīgi pa 4 komandām „ceļoja” no viena kabineta uz otru. Kopīgi aktu zālē tradicionāli bija jāpilda „iesildīšanās” uzdevums, kurā jāskaita līdz 100, kā arī krustvārdu mīkla „Krustām, šķērsām”. Kā atzina skolotāji un dalībnieki – bija interesanti!
Tikai pavisam nedaudz (mazāk kā 1 punkts) līdz uzvarētāju titulam pietrūka 9.a klases komandai „Savējie” (A.Fedotovs, A.Goča, M.Lapsenbergs, Ē.Novickis) un 9.c klases komandai „Gaismiņas” (M.Lazda, Rainers Pavārs, S.Sergejeva, K.Zakevics), ierindojoties attiecīgi 4. un 5.vietā. Konkursā piedalījās arī 9.b klases komanda „1 un ∞” (P.R.Grasmanis, M.Kalniņš, T.Olševska, E.Šampiņa). Godalgotās vietas ieguva komanda no Saldus pamatskolas „SP-1” (1.vieta), no Pampāļu pamatskolas „Pampāļi” (2.vieta), no Druvas vidusskolas „Ašie”. Apsveicam uzvarētājus!
PALDIES par konkursa organizēšanu skolotājām V.Banzenai, D.Dubultai, D.Gūtmanei, O.Ļitvinovai, A.Miltai, V.Mielavai, M.Skrastiņai, M.Ulmanei, skolēniem – 9.a un 9.c klases asistentiem, A.Zariņai un V.Visockai (10.a), R.Jekavickim (12.a)! PALDIES par finansiālu atbalstu Brocēnu novada Izglītības pārvaldei!

														
Irēna Birgersone

Apsveicam!

Par Priekules Ikaru tiek dēvēts leģendārais Priekules kalējs, kurš 1670. gadā pagatavoja sev spārnus un, pacēlies gaisā no baznīcas jumta,  nolidoja gandrīz 2 verstis. Tādējādi kļūstot par pirmo cilvēku Latvijā, kurš “lidojis kā putns”. Diemžēl drosminieku sodīja kā ķeceri un sadedzināja uz sārta.
Priekules Mūzikas un mākslas skola, atceroties šo notikumu, jau 6. gadu rīko konkursu “Priekules Ikars”. Šī gada tēma bija “Kā Ikars jūtas Latvijas simtgadē jauno tehnoloģiju un iespēju laikmetā?”.
Konkursam tika iesūtīti vairāk kā divsimt darbu. Kā atzina konkursa žūrijas pārstāvji, šogad laureātus izvēlēties bijis īpaši grūti, jo darbi, kuri izstādīti kultūras namā un Mākslas skolas telpās, patiešām bijuši ļoti kvalitatīvi.
1. vietu ieguva mūsu skolas 5. b klases skolniece Elza Dunaiska! Skolotāja Aiva Šteina.

														
Irēna Birgersone