Sveiciens Tostamā skolai

Mūsu skolas parlaments sveic savus draugus Igaunijā 100 gadu jubilejā.

EV100 tervitused meie sõpradelt Broceni koolist

EV100 tervitused meie sõpradelt Broceni koolist Lätimaalt

Posted by Tõstamaa Keskkool on ceturtdiena, 2018. gada 22. februāris

														
Irēna Birgersone

Lidice 2018

Jau trešo gadu pēc kārtas 6.b klases skolnieks Arvis Miezis iekļuvis Starptautiskā vizuālās mākslas konkursa Lidice 2018 Latvijas kārtas laureātu vidū. Šī gada tēma bija ŪDENS.
Arvis zīmēja darbu “Tilti”. Laureātu darbu izstāde februārī bija apskatāma Rīgas Domes vestibilā.
Latvijas kārtas laureātu darbi, kopskaitā 178, tiks nosūtīti uz konkursa finālu, kurš notiks Čehijas pilsētā Lidicē.
Pavisam konkursam tika iesūtīti 1256 darbi no 54 Latvijas novadiem un pilsētām.

Vizuālās mākslas skolotāja Aiva Šteina

														
Irēna Birgersone

Apsveicam uzvarētājus

														
Irēna Birgersone

20. februārī Brocēnu vidusskolas 9.-12. klašu komanda piedalījās Starptautiskās dzimtās valodas dienas konkursā Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā un sīvā cīņā ieguva 2. vietu.
Komandā: Elīza Jekuma, Ričards Strikauskis, Augusts Melderis, Samanta Turka, Jeļena Sušinska, Ansis Grišāns un Rihards Dzenis
Paldies skolotājai Liene Zvaigzne!

														
Irēna Birgersone

Lepojamies

 

  Apsveicam ar sasniegumiem starpnovadu ekonomikas olimpiādē:

  • Atzinība – Santai Kirsanovai 12.kl.
  • Atzinība – Danai Gakutei 11.kl.

Skolotājas Irēna Birgersone, Ieva Rulle

Starpnovadu latviešu valodas un literatūras 2.posma olimpiādē:

  • 1.vieta – Dacei Preisai 12.b kl.
  • Atzinība  – Danai Gakutei 11.akl.
  • Atzinība – Jeļenai Sušinskai 12.b kl.

Skolotājas Mairita Neilande, Guna Raita.

 

														
Irēna Birgersone

Nedēļas plāns

														
Irēna Birgersone

Profesiju dienās skolēniem

„Profesiju dienās skolēniem” Dace Preisa no Brocēnu vidusskolas 12. klases iepazīstas ar mikrobiologa profesiju AS „Grindeks”

Nolūkā iepazīstināt dabaszinātnēs sekmīgākos un ieinteresētākos Latvijas skolēnus ar dažādu profesiju pārstāvju ikdienu farmācijas uzņēmumā, šogad jau devīto reizi AS „Grindeks” organizē projektu „Profesiju dienas skolēniem”. Starp 40 projekta dalībniekiem, kuri izvēlēti pēc 144 pieteikumu novērtēšanas, darbu uzņēmumā „Grindeks” iepazina arī Brocēnu vidusskolas 12. klases skolniece Dace Preisa.

Daces projekta pieteikuma vēstule atklāj, ka jaunietei ir īpaši ass prāts un tam viņa ļauj realizēties visos skolā apgūstamajos priekšmetos: „Mācos eksaktā virziena klasē, kur no dabaszinībām apgūstu ķīmiju, bioloģiju, fiziku un ģeogrāfiju. Šajos priekšmetos, tāpat kā visos pārējos, 12. klases pirmajā semestrī guvu teicamas sekmes – tikai 9 un 10, tāpēc arī skolotāji mani motivē piedalīties dažādās olimpiādēs un konkursos. Šogad piedalīšos septiņās olimpiādēs, tai skaitā arī Bioloģijas valsts olimpiādē.” Tieši gatavošanās pēdējai mudināja Daci nopietnāk domāt par jau šī gada rudenī gaidāmajām studijām un turpmāko karjeru, un tāpēc radusies interese iepazīt darba pienākumus „Grindeks” Kvalitātes kontroles laboratorijas mikrobioloģijas grupā.   Vairāk

														
Irēna Birgersone

Satversmes tiesas konkurss

15.februārī  skolotāja Inta Muižarāja kopā ar 12.b klases skolnieci Alvīni Paštori devās uz svinīgo pasākumu LR Satversmes tiesā, lai saņemtu balvu par iegūto 3.vietu eseju konkursā “Mana Satversme un Latvija”.

Pasākumā uzrunu teica LR Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, novēlot katram turpināt iesākto, nepadoties pie sasniegtā un tiekties augšup, kā arī Saeima 1.-3. vietu ieguvējiem dāvināja 2017.gadā izdoto Satversmi. Ar labiem novēlējumiem iepriecināja arī Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova. Savas domas un komentārus par uzrakstītajām esejām pauda tiesnesis Aldis Laviņš. Satversmes tiesa kopā ar Saeimu sarūpēja grandiozas dāvanas un pasākuma beigās cienāja ar svētku kūku par godu Satversmes 96.gadadienai.  Alvīnes darbs tika novērtēts starp vairāk kā 100 citām esejām no visas Latvijas.

Lepojamies un novēlam turpmākus sasniegumus, paldies skolotājai par iedrošināšanu un ieguldījumu!

														
Alvīne Pastore

Lepojamies!

 

Lepojamies ar starpnovadu ZPD lasījumu laureātiem:

1.pakāpe – Danai Gakutei 11.a kl.,Elizabetei Vasiļevskai 11.a kl.

2.pakāpe – Ansim Grišānam 11.a kl.,Mārtiņam Grundmanim 11.a kl.

Pateicība – Rihardam Jēkabam Dzenim

Paldies skolotājiem – Margitai Skrastiņai, Ingai Rozalinskai, Anetei Miltai

 

														
Irēna Birgersone

Apsveicam ar iegūtajām godalgotajām vietām valsts fizikas 2. posma olimpiādē 9., 11. un 12. klašu grupā!
2.vieta Dacei Preisai – 12.b klase,                                         
3.vieta Dāvim Zommeram – 9.a klase.,
3.vieta Mārtiņam Grundmanim – 11.a klase.
Atzinība Elīzai Miltai – 9.a klase.
Skolotāja Anete Milta

 

														
Irēna Birgersone