Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Zinību diena

														
Irēna Birgersone

Skolēniem nepieciešamo materiālu saraksts 5.-12.kl.2019./2020.m.g.

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Piesakies

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Lepojamies

Apsveicam ar godalgotajām vietām pamatskolas pētniecisko darbu lasījumos.

  • 1. pakāpe  – Amandai Siliņai Lauvai 8.b klase
  • 1. pakāpe  – Amandai Avgustiņai 8.a klase
  • 1. pakāpe  – Alisei Elizabetei Zemrūķei 8.b klase
  • 1. pakāpe  – Kristai Ulenai 8.b klase
  • 1. pakāpe  – Sanijai Burlakovai  8.a klase
  • 2. pakāpe – Karīnai Blūmai 8.b klase
  • 2. pakāpe – Rēzijai Kalvei 8.b klase
  • 2. pakāpe – Valērijai Krūtainei 8.b klase
  • 2. pakāpe – Norai Grišānei 8.b klase
  • 2. pakāpe – Līzai Elizabetei Jakušenkovai 8.b klase.

Paldies skolotājām Daigai Barančanei, Margitai Skrastiņai, Laurai Miķelsonei, Mairitai Neilandei, Ingai Rozalinskai, Marikai Ulmanei.

														
Irēna Birgersone