Pētniecisko darbu lasījumi Saldū

💬28. aprīlī Brocēnu vidusskolas 8. klašu skolēni piedalījās Saldus novada pētniecisko darbu lasījumu konferencē. Dažādu jomu tēmās savus pētījumus prezentēja trīspadsmit mūsu skolēni.

Darbs ieguldīts liels, ir tikts pāri “vairs negribu, labāk nevaru, man bail..”, pārvarēts uzstāšanās stress un gūts gandarījums par paveikto. 😀🤩😊

Ir bijusi iespēja salīdzināt sevi ar citiem, novērtēt, gūt pieredzi. Uzstāšanās prasmes ir tik būtiskas! Katram izdevās ieinteresēt klausītājus un komisiju ar savu pētījumu gaitu, it īpaši pierādot to praktisko pielietojumu.

✅🥇Esam lepni, ka 1. pakāpi godam nopelnījuši Estere Lība Tarvida, Elizabete Zabarovska, Daniels Šarkovskis, Elza Jamščikova, Annija Ķepsne, Māra Milta, Viktorija Venediktova, Adrians Palijs.

✅🥈2. pakāpe tika piešķirta Jēkabam Kudiņam, Esterei Zariņai, Dominikai Kuzņecovai, Arturam Aukam, Martai Breidakai.

Apbalvošana notika Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā, kur skolēni tika iesaistīti radošā aktivitātē.

Paldies pētniecisko darbu vadītājiem- Laurai Miķelsonei, Daigai Barančanei, Ingai Rozalinskai, Ditai Dubultai, Ļenai Zvaigznei, Vitai Banzenai, Aijai Zakovskai, Svetlanai Krūtainei – par atbalstu, pacietību, neatlaidību, padomiem darba izstrādē! 👏

Pētniecisko darbu koordinatore pamatskolā Daiga Barančane.

Dita Dubulta