Koru sadziedāšanās svētki

20.aprīlī Saldus BJC norisinājās Saldus novada izglītības iestāžu koru lielākie sadziedāšanās svētki. 🔉🎤🎼

Svētkos sadziedājās vairāk kā 400 skolu koru dalībnieki. Paldies Brocēnu vidusskolas 1.-4. un 5.-12.klašu koristiem par skanīgu un aizkustinošu dziedājumu! Paldies koru vadītājai Inārai Bērziņai un koncertmeistarei Simonai Sunepai par ieguldījumu koristu sagatavošanā. Paldies par kocerta ideju, režiju un svētku radīšanu Saldus novada kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas koordinatorei Aijai Zakovkai! Paldies Kristiānam Priedītim par pasākuma vadīšanu. 👏🫶

“Tad Līgo piecēlās beidzot un sapulcē runāja šādi:
Skaitos gan īsti pie dieviem mazākiem latviešu tautā,bet Likten’s nolēmis manīm pie tautības mīļāko vietu, uzturēt dziesmības garu tautiešiem visādos laikos”.

✅Dziesmu svētkiem 150

✅Eposam “Lāčplēsis” 135

✅Komponistam Zigmaram Liepiņam 70

✅Komponista sarakstītajai rokoperai “Lāčplēsis” 35

Lūk, latviešu kultūras vērtības, kuras apvienojot noteica kora svētku koncepciju, patriotisko ideju ar nosaukumu “Atgriešanās”. #dziesmamūsvieno

📸Foto: Sintija Mazdrevica

Dita Dubulta