Dzejas stunda

Šodien Dzejas stundā 5.-6.klašu skolēni ar lielu degsmi un aizrautību runāja un klausījās dzeju!
Rudens taču ir dzejas mēnesis, un dzeja mūs vieno!

Paldies aktivajām un talantīgajām latviešu valodas skolotājām- Ļenai Zvaigznei, Zanei Zujai, Daigai Staško- par skolēnu iedrošināšanu, noderīgiem padomiem un praktiskiem runas treniņiem!

Dita Dubulta