Var mācīties arī citādāk

Decembra mēnesī 10. un 11. klases vēsturi un sociālās zinātnes I apguva neierastāk. 10.klasei stunda par stereotipiem un aizspriedumiem notika sadarbībā ar muzeju “Ebreji Latvijā”.  Kopīgi veidotajā virtuālajā stundā skolēni iepazinās  ar tolerances, stereotipu,  kultūras daudzveidības, aizspriedumu jēdzieniem. Praktiskajās nodarbībās grupās mēģināja analizēt fotogrāfijas, lai noteiktu vai vizuālais izskats pasaka priekšā pie kādas nacionalitātes pieder cilvēks. Analizējot diagrammas, uzzināja  par multikulturālo situāciju Latvijā pirms II Pasaules kara un tagad. Attālinātā veidā  mācījās  paust savu viedokli par izplatītākajiem stereotipiem mūsdienas, diskutēt par to, kurā vēstures periodā un situācijā tie rodas. Lielākās grūtības skolēniem sagādāja komunikācija ar nepazīstamu cilvēku.

11. klase vairāku stundu garumā izstrādāja reālus pilsoniskās līdzdalības projektus un tos arī iespēju robežās realizēja. Sīkāk par projektu veidošanu var lasīt rakstā “Brocēnu vidusskola “Mērķē attīstībā””. izstrādātie projekti tika aizstāvēti žūrijas komisijai, uzklausīti ieteikumi pilnveidei, lai galaprodukts būtu pēc iespējas labāks. Līza Jakušenkova raksta: “ Mēs bijām gandarīti , ka varam darīt dažādas lietas sabiedrības labā, jo tas sagādā prieku ne tikai citiem , bet arī mums. Ar šiem projektiem vēlējāmies likt ikvienam justies novērtētam, kā arī uzlabot vidi, kurā atrodamies.” Izvērtējot darbu, skolēni atzina, ka visgrūtāk ir bijis sazināties ar speciālistiem, precīzi noformulēt problēmu un pamatot to.  

Irēna Birgersone