Irēna Birgersone

Lepojamies

Angļu valodas valsts 51.olimpiādes 2.posma
(Saldus novada) godalgoto vietu ieguvēji:

10.klase Kristiāns Priedītis – 2.vieta;

11.klase Kristers Buls – 2.vieta; Līza Elizabete Jakušenkova – Atzinība;

12.klase Pēteris Kramēns – 1.vieta; Diāna Lasmane – 2.vieta.

Paldies skolotājām Veronikai Gedolai un Inesei Eglei!

														
Irēna Birgersone