Informācija par mācību procesu no 1.novembra

														
Irēna Birgersone

Brocēnu vidusskolas jaunieši īsteno projektu psihoemocionālas veselības atbalstam

15. un 16. oktobrī Brocēnu vidusskolā norisinājās pašpārvaldes skolēnu – Leandras Spriesles, Ralfa Stūra, Diānas Lasmanes, Danielas Lasmanes – veidots pasākums “Jūties labi kopā ar mums!”, kas norisinājās projekta “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Saldus novada pašvaldībā” ietvaros. Šajās divās dienās vidusskolas skolēni un pedagogi veica dažādas saliedēšanās aktivitātes un ieguva jaunu informāciju par psihoemocionālo veselību no lektoriem: psihoterapeita Dr. Ernesta Pūliņa – Ciņa un ergoterapeites Madaras Miķelsones. Skolēni un pedagogi bija ļoti atraktīvi un ar sparu piedalījās visās aktivitātēs – gan grupu darbos, gan fiziskajās aktivitātēs, gan dažāda veida spēlēs. Lai uzturētu enerģiju, šīs divas dienas tika pasniegta garda un veselīga maltīte. Pasākuma beigās dalībnieki sniedza gan rakstisku, gan mutisku atgriezenisko saiti. Skolēni minēja, ka viņi noteikti skolas vidē jutīsies drošāk, jo tagad ir labāk iepazinušies ar cilvēkiem, kurus pirms pasākuma nemaz īsti nepazina un ka šāda tipa pasākums bija ļoti noderīgs, lai uzzinātu vairāk par mentālo veselību un kā, ja nepieciešams, sniegt atbalstu citiem. Tika izteikts arī priekšlikums, šādu pasākumu veidot ikgadēji un kuplākā skaitā. Projekta ietvaros ir arī plānots izveidot “Ideju banku” – kastīti, kurā skolēni anonīmi var iemest ieteikumus pasākumiem vai uzlabojumiem, kurus vajadzētu veikt skolā. Šos ieteikumus izskata skolēnu pašpārvalde un tad, ideju realizēšanai, piesaista nepieciešamo palīdzību.

Projekts “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Saldus novada pašvaldībā” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros”. Informāciju sagatavoja Brocēnu vidusskolas 12.a klases skolniece Diāna Lasmane.

														
Irēna Birgersone