Dokumentu saņemšana

12.klases absolventi dokumentus var saņemt skolas kancelejā no 27.07.2020. darba dienās no 9.00 – 13.00.

														
Irēna Birgersone