Brocēnu vidusskolas pašpārvaldē ir spēks!

Irēna Birgersone