Lepojamies

Apsveicam ar godalgotajām vietām pamatskolas pētniecisko darbu lasījumos.

 • 1. pakāpe  – Amandai Siliņai Lauvai 8.b klase
 • 1. pakāpe  – Amandai Avgustiņai 8.a klase
 • 1. pakāpe  – Alisei Elizabetei Zemrūķei 8.b klase
 • 1. pakāpe  – Kristai Ulenai 8.b klase
 • 1. pakāpe  – Sanijai Burlakovai  8.a klase
 • 2. pakāpe – Karīnai Blūmai 8.b klase
 • 2. pakāpe – Rēzijai Kalvei 8.b klase
 • 2. pakāpe – Valērijai Krūtainei 8.b klase
 • 2. pakāpe – Norai Grišānei 8.b klase
 • 2. pakāpe – Līzai Elizabetei Jakušenkovai 8.b klase.

Paldies skolotājām Daigai Barančanei, Margitai Skrastiņai, Laurai Miķelsonei, Mairitai Neilandei, Ingai Rozalinskai, Marikai Ulmanei.

														
Irēna Birgersone

Apsveicam ar atzinību 2019.gada 3.maijā, Rīgā, Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursā Arnoldam Makam, 4.b klase. Paldies Kristīnei Makai un sk. Svetlanai Tarasovai.

														
Irēna Birgersone

Apsveicam

Apsveicam ar labiem rezultātiem CSDD konkursā “Jauno satiksmes dalībnieku forums”, 2019. gada 10. maijā, Saldū.

 • Sonorai Rullei – 5.a klase, 1.vieta;
 • Ērikai Miltai – 5.a klase, Atzinība;
 • Artūram Aukam – 4.c klase, Atzinība;
 • Arvim Sproģim – 5.b klase, Atzinība. Paldies skolotājai Anetei Miltai.

														
Irēna Birgersone

Lepojamies ar saviem sportistiem

Apsveicam ar iegūtajām godalgotajām vietām 2019. gada 10. maijā, Saldus stadionā, 8.-9. klašu un 10.-12. klašu vieglatlētikas sacensībās.

 • Santai Sausei 8.a klase – 400m 1.vieta, stafete 2.vieta;
 • Lindai Sausei 8.a klase – 400m 2.vieta, stafete 2.vieta;
 • Aleksai Ēķupei 8.b klase – 400m 3.vieta, stafete 2.vieta;
 • Norai Grišānei 8.b klase – lode 1.vieta; šķēps 1.vieta;
 • Endijai Priediņai 8.b klase – stafete 2. vieta;
 • Jānim Sproģim 8.a klase – 1500m 3.vieta, stafete 1.vieta;
 • Nilam Mednim 8.a klase – 400m 1.vieta, 1500m 1.vieta, stafete 1.vieta;
 • Samuēlam Vingrim 8.a klase – lode 3.vieta;
 • Marekam Lapsenbergam 9.a klase – tāllēkšana 3.vieta, augstlēkšana 1.vieta, stafete 1.vieta;
 • Rolandam Puķem 9.a klase – 400m 4.vieta, 1500m 5.vieta;
 • Edijam Dombrovskim 9.c klase – stafete 1.vieta;
 • Adrianam Upeniekam 9.b klase – lode 1.vieta;
 • Ādamam Makam 9.a klase – tāllēkšana1.vieta, augstlēkšana 1.vieta;
 • Matīsam Arājam 10.a klase – 100m 4.vieta, tāllēkšana 2.vieta;
 • Markusam Mehaņikovam 10.a klase – 100m 2.vieta, 400m 2.vieta, stafete 1.vieta;
 • Laurai Briedei 11.a klase – tāllēkšana 1.vieta, lode 2.vieta, stafete 2.vieta;
 • Samantai Turkai 11.a klase – 100m 3.vieta, 1500m 2.vieta, stafete 2.vieta;
 • Elīnai Stencelei 11.a klase – 100m 7.vieta, 400m 3.vieta;
 • Danai Gakutei 12.aklase – 400m 2.vieta, tāllēkšana 3.vieta, stafete 2.vieta;
 • Kristiānai Mauriņai 12.a klase – 100m 2.vieta, 400m 1.vieta, stafete 2.vieta;
 • Ansim Grišānam 12.a klase – 1500m 1.vieta, šķēps 1.vieta, stafete 1.vieta;
 • Rihardam Dzenim 12.a klase – 1500m 2.vieta, augstlēkšana 2.vieta, stafete 1.vieta;
 • Tomam Andersonam 12.a klase – 100m 3.vieta, stafete 1.vieta.
 • Paldies skolotājam Nikam Ozolam.

         Apsveicam ar iegūtajām godalgotajām vietām 2019.gada 26.aprīlī, Saldus Kalnsētas parka Pavasara krosā.

 • 2. vieta 800m distance, 6.-7.klašu grupā – Paulai Ņikiforovai  6.b klase
 • 2. vieta 1000m distance, vidusskolas grupā  –  Samantai Turkai 11.a klase
 • 3. vieta 1000m distance, vidusskolas grupā  – Laurai Briedei 11.a klase
 • 3. vieta 800m distance, 3.-5.klašu grupā – Arvim Sproģim 5.b klase.
 • Paldies skolotājam Nikam Ozolam
														
Irēna Birgersone