Apsveicam!

Karīna Blūma 8.b kl. ieguva 2. vietu republikas sacerējumu konkursā „SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949 – TRIMDAS BĒRNI 1944”. Paldies skolotājai Laura Miķelsone.

														
Irēna Birgersone