Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
14.05.pirmdiena  Skolas administrācijas apspriede 8.40(201.)
15.05.otrdiena Klašu audzinātāju sanāksme 8.00(112.)
Skolēnu pašpārvalde sanāksme 5.-8.klasēm 11.40 (201.)
Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm 12.30 (201.)
Interešu izglītības noslēguma pasākums „Es daru, Latvija”14.00(BKC)
17.05.ceturtdiena Vecāku padome 18.00(201.)
Nākamo pirmklasnieku vecāku un skolēnu iepazīšanās ar skolu audzinātājām 18.00
Atzīmju izlikšana līdz 16.00
18.05.piektdiena Pēdējā zvana svinīgs pasākums 12. klasēm 9.30(aktu zāle)
Pēdējā zvana svinīgs pasākums 9. klasēm 11.00(aktu zāle)

Irēna Birgersone