Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
7.05.pirmdiena Skolas administrācijas apspriede 8.40(201.)
8.05.otrdiena Skolotāju sanāksme 7.50 (112.)
Skolēnu pašpārvalde sanāksme 5.-8.klasēm 11.40 (201.)
Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm 12.30 (201.)
Ekspertu seminārs skolas attīstības plānošanai 14.00 (521.)

10.05.ceturtdiena

Tālmācību skolotāju sanāksme 8.00 (207.)
Kompetenču projekta vidusskolas sanāksme
Māmiņdienas koncerts „Mēs svinam kopā”18.30(aktu zālē)

 

Irēna Birgersone