Skola akreditēta

Brocēnu vidusskolas un visas mācību programmas ir akreditētas līdz 2022.gada 11.aprīlim. Akreditācijas lapas Nr.3241 08.04.2016.

														
Irēna Birgersone