Nedēļas plāns

19.decembrī

  • Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm 11.40(201.)
  • Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm 12.30(201.)
  • „Pasaku Jampadracis”1.-4.klasēm 18.00(aktu zāle)

20.decembrī

  • Radošās darbnīcas 1.-4.klasēm

21.decembrī

  • „Radošās darbnīcas 1.-4.klasēm
  • „Ziemassvētku Jampadracis” radošās darbnīcas 5.-12.klasēm 8.30-11.30
  • „Ai, bagāti Ziemassvētki” tirdziņš 5.-12.kl.12.00(aktu zāle)
  • „Mūsu kopīgie Ziemassvētki”, skolotāju pasākums 13.00(521.)

22.decembrī

  • „Īpaši krāšņais svētku rīts” 1.-4.klasēm 9.00 (aktu zāle)
  • „Īpaši krāšņais svētku rīts”5.-12.klasēm 10.30 (aktu zāle)

														
Irēna Birgersone

Latvijas skolas soma: pilotprojekta pieredze, veiksmes un izaicinājumi

														
Irēna Birgersone