Apsveicam!

Kristeru Stepanovu ar iegūto 1.vietu , Daci Preisu un Kristiānu Okatu ar iegūto 4.vietu starpnovadu angļu valodas olimpiādē.

														
Irēna Birgersone