Adaptācijas diena

Pēc Zinību dienas 10.klašu skolēniem ir iepazīšanās ar skolas noteikumiem, mācību spēkiem un Brocēnu iestādēm, kuras varētu būt nepieciešamas ikdienā. Klašu audzinātāji organizē sadarbības aktivitātes. jau vairākus gadus adaptācijas diena notiek arī pārējo klašu skolēniem.

 

Irēna Birgersone