Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
   2.03.pirmdiena   8.40 Administrācijas  sanāksme(201.kab.)
9.20- 10.50 Projekta „Pumpurs”ietvaros, radošās darbnīcas vada Ilze Barone Tomanoviča, 7.a klase (bodnīcā)
13.10- 14.40 Projekta „Pumpurs”ietvaros, radošās darbnīcas vada Ilze Barone Tomanoviča, 8.a klase (bodnīcā)      
  3.03.otrdiena   7.50  Skolotāju  sanāksme(112.)
8.30 Tikšanās ar Valteru Ģērmani 8.-12.kl.skolēniem (aktu zāle)
9.20 LSS ietvaros filmas demonstrēšana „Pilsēta pie upes”8.-9.klasēm(aktu zāle)
11.00 Valsts policijas lekcija 9.klasēm (aktu zāle)
11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.kl(201.)
12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.kl(201.)  
  4.03.trešdiena 8.30 LSS ietvaros filmas demonstrēšana„Jelgava-94”10.-12.klasēm (aktu zāle)
10.00 Starpnovadu ģeogrāfijas olimpiāde 9.klasēm
10.00 novadu apvienības sākumskolas matemātikas olimpiāde 1.-4.klasēm    
  6.03.piektdiena   10.10 LSS ietvaros filmas demonstrēšana „Pilsēta pie upes” 10.-12.klašu skolēniem (aktu zāle)
6.03.-7.03. pilotprojekts „Ar stiprām saknēm Latvijā, Eiropā”, tēma „Starptautiskā drošība” (5 skolu pasākums)
Irēna Birgersone