Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
   27.01.pirmdiena   8.40 Administrācijas  sanāksme (201.kab.).  
  28.01.otrdiena   7.50 Metodiskais rīts (112.).
11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.kl(201.).
12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.kl(201.).
14.00 Ģenerālmēģinājums 1.-4.klašu skolēniem „Izklausies redzēts”(aktu zāle)
  29.01.trešdiena 13.00 Ābecīšu svētki 1.klasēm
  30.01.ceturtdiena 16.00 „Izklausies redzēts” 1.-4.klasēm18.00-19.00 Disenīte(1.-4.klasēm)    
  31.01.piekdiena   7.50 Atbalsta personāla un priekšmetu skolotāju sanāksme par 9.klašu skolēnu atbalsta pasākumiem (403.)
Irēna Birgersone