Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
   2.12.pirmdiena   8.40 Administrācijas  sanāksme (201.kab.)
2.12.-7.12.Administrācijas sarunas ar 9. klašu skolēniem un vecākiem(201.)    
  3.12.otrdiena   7.50 Klašu audzinātāju sanāksme (112.)
11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.kl(201.)
12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.kl(201.)      
  4.12.trešdiena 18.00 Nākamo pirmo klašu vecāku un skolēnu iepazīstināšana ar skolu        
  6.12.piektdiena   7.50 (5.-9.kl.)Speciālās izglītības skolotāju sanāksme (403.)Ziemīgās piektdienas „Plediņi, pidžamas, čības”.
12.00 5.-12.klašu koristu ekskursijas brauciens uz MULTIKINO.  
Irēna Birgersone