Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
12.10.pirmdiena   8.40 Administrācijas  sanāksme(201.kab.)        
  13.10.otrdiena 7.50 Klašu audzinātāju sanāksme (112.)
8.50 Skolēnu prezidentes zvēresta nodošana (aktu zāle)
11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.kl.(201.)
12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.kl.(201.)    
14.10.trešdiena 10.00 Pašvaldības pārstāvju vizīte skolā (bibl.)    
Irēna Birgersone