Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
  18.02.pirmdiena 8.40 Administrācijas sanāksme
13.00 Unesco Dzimtās valodas dienai veltīts konkurss 7.-8.kl. skolēniem(aktu zāle)
19.02.otrdiena 8.00 Skolotāju informatīva  sanāksme(112.)
13.00 lelles un aktiera tuvplāni 1.-3.klasēm „Karlsons kas dzīvo uz jumta”(aktu zāle, ieeja 1.30)
15.05 Komunikāciju līnija 5.-12.klasēm(aktu zāle)
20.02.trešdiena
21.02.ceturtdiena 15.30 Metodiskās padomes sēde
22.02.piektdiena 10.00-16.00 Unesco asociēto skolu  skolotāju seminārs un grāmatas „Globālais pilsoniskums”atklāšana(aktu zāle)

Irēna Birgersone