Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
  23.11.pirmdiena   8.40 Administrācijas  sanāksme(201.kab.)
14.00-17.00 „Pumpurs” kursi skolotājiem, vada lektors Aivars Dresmanis (Zoom platformā)          
  24.11.otrdiena   11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-6.klasēm (201.)
12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 7.-12.klasēm (Zoom platformā)      
  26.11.ceturtdiena 12.00-17.00 „Līderības diena” Rīgas Juglas vidusskolā, skolotājiem, pieteikties pie Lauras (Zoom platformā)
17.00 Skolas padomes sanāksme (skol.ist.)           
  27.11.piektdiena   14.00-17.00 „Pumpurs” kursi skolotājiem, vada lektors Aivars Dresmanis (Zoom platformā)    
Irēna Birgersone