Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
  14.10.pirmdiena 8.40Administrācijas  sanāksme (201.)
15.40 Konsultatīvā padomes sanāksme (201.)    
15.10.otrdiena   8.30-8.45 Pogas balvas pasniegšana, Skolēnu prezidenta zvēresta nodošana 5.-12.kl.(aktu zāle)
8.45-9.10 Audzināšanas stunda (5.-12.kl.)
11.40  Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.kl(201.)
12.30- Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.kl(201.)    
16.10.trešdiena 15.00-17.00 Sanāksme sākumskolas skolotājiem  
17.10.ceturtdiena 15.30 Metodiskās padomes sanāksme
18.10.piektdiena   13.10 Mūzika, dzeja,absolventa stunda kopā ar Lauri Valteru 8.-12.kl. (aktu zāle)
Irēna Birgersone