Autovadītāju kursi

Katru gadu skolā notiek autovadītāju kursi. Kursos tiek aicināti arī Brocēnu iedzīvotāji. Tālrunis uzziņām 63865606.

page_februaris_2017 (1)

Irēna Birgersone