Pašvērtējums

Brocēnu vidusskolas pašvērtējums 2013.g.

Pašnovertejums 2013 akreditacijai.pdf

Skolas darba pašvērtējums pa jomām 2009.g. oktobrī.

pasvertejums pa jomaam [Saderības režīms].pdf

Irēna Birgersone