Tavējais, manējais =mūsējais Māris Čaklais

Romantiskā gaisotnē Māra vārdadienā skanēja Māra Čaklā dzejas vārsmas un dziesmas. Daudziem tas bija pārsteigums, jauna pieredze par to, cik maz mēs zinām par mūsu novadnieku un Saldus novada Goda pilsoni, dzejnieku un publicistu Māri Čaklo. 11.klases skolēni runāja pašu izvēlētas dzejas rindas, kopā ar skolas direktoru Egonu Valteru dziedāja dziesmas ar Māra Čaklā vārdiem. Paldies sk.Intai Zankovskai, Simonai Šreitmanei, skolas direktoram un 11.a klases skolēniem par sirsnīgo pasākumu.

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

10.klašu iesvētību nedēļa ‘Esi mūsējais” ir finišā!

Šogad citādā formātā-radoši, jaudīgi un drosmīgi. Paldies 11.a klasei!

														
Irēna Birgersone

Dzejas dienas kafejnīca

16.septembrī, piparmētru tējas un ābolmaizes smaržā ietinies, atnācis viens no Dzejas dienu pasākumiem, šoreiz skolotājiem-Dzejas dienas kafejnīca.
Šo dienu raksturojošās izjūtas-cieņpilnā attieksme pret dzeju, trauslā robeža starp jā un nē, atmiņas, mīļums, smiekli un dvēseles stāvoklis. Ģitāras smalkajām stīgām skanot, skolotāja Digna ar savu neparasto balsi dziedāja ne tikai Čaka un pašas sacerētās dziesmas, bet arī krievu romances. Paldies visiem, kas atnāca. Tiksimies vēl! Mairita un Ļena.

														
Irēna Birgersone

Vēl līdz 30.septembrim Saldus Kapelleru namā ir skatāma mūsu vizuālās mākslas skolotājas Aivas Šteinas darbu izstāde “Piecas darbdienas un divas brīvdienas”

														
Irēna Birgersone

Olimpiskā vingrošana

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Dzejoļi uz asfalta

Brocēnu vidusskolas 7.a klases skolēni,atzīmējot Dzejas dienu 55.gada dienu Latvijā,rakstīja un vizualizēja dzejoļus uz asfalta.

														
Irēna Birgersone

Apsveicam futbolistus

Trešdien, 9.septembrī, atsākas Brocēnu un Saldus novada skolu sacensības. Saldus stadionā tikās labākie futbolisti vidusskolu grupā no četrām skolām – Brocēnu vidusskolas, Saldus vidusskolas, Druvas vidusskolas un Nīgrandes pag. Kalnu vidusskola. Mūsu, Brocēnu vidusskolu jaunieši, uzvarēja vienā spēlē un vienu nospēlēja ar neizšķirtu rezultātu, kas kopvērtējumā deva 3.vietu.
Komandā spēlēja: Ilja Loladze, Kristers Buls, Elisa Eihvalde, Edijs Dombrovskis, Ādams Maks, Pēteris Kramēns un Matīss Arājs.
Skolotāja: Santa Markevica
Paldies par skolas goda aizstāvēšanu.

														
Irēna Birgersone