Individuālie mācību līdzekļi 2023./2024.m.g.

Brocēnu vidusskolas administrācija, atsaucoties uz Tiesībsarga rosinājumu, atgādina, ka dienasgrāmatas, skolēnu apliecības, mācību grāmatas un citus mācību līdzekļus, kas iegādāti par valsts un pašvaldības līdzekļiem, nodrošinās skola. Līdz ar to vecākiem jāpērk tikai individuālie mācību līdzekļi / piederumi.

Ar Individuālo mācību līdzekļu sarakstiem vecāki un izglītojamie var iepazīties Brocēnu vidusskolas mājas lapas sadaļā MĀCĪBAS / Individuālie mācību līdzekļi 1.-12.klasei

Ātrākai piekļuvei saites un datnēm pieejamas šeit:

Vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pienākums ir savu materiālo iespēju robežās nodrošināt sava bērna izglītošanai nepieciešamos individuālos mācību piederumus : kancelejas piederumus, apģērbu un apavus, atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamo specifisko apģērbu, apavus un higiēnas piederumus, materiālus, kurus izmantojot mācību procesā, skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām.

Mācību priekšmetā “Mājturība un tehnoloģijas” gadījumā, ja izgatavotā lieta paliek skolā, materiālu iegādājas skola, ja bērna īpašumā, tad materiāls ir individuālais mācību piederums un to pērk vecāki. Piemēram, ja uzadītie cimdi paliek mājturības kabinetā kā uzskates līdzeklis vai prasmju apgūšanai tiek uzadīts paraugs, kuru vēlāk izārda, dziju dod skola, bet, ja bērns tos uzada savām vajadzībām (lieto pats vai kādam uzdāvina), tad dziju pērk vecāki.

Zita Andersone