Māmiņ, mīļo mammuķīt, atpūties uz mazu brīd…

														
Marika Ulmane

Viņš iedvesmo vairākas paaudzes

Turpinās projekts, kurā skolēni apgūst līderu prasmes. 6. maijā sadarbībā ar Vitae tiešsaistē tikās projektā iesaistīto skolu komandas, lai ieklausītos žurnālistā un politiķī Dainī Īvānā, kurš kļuva par sabiedrības līderi tautas atmodas laikā 80tajos gados. Bija iespēja ielūkoties personīgā pieredzē un uzklausīt kritērijus, kas nozīmīgi līdera tapšanā. Atslēgvārdi – zināšanas, prasmes, atbildība, drosme, uzņemšanās, komandas atbalsts, ziedošanās,  neatlaidība. Līderim ir jādomā par pateiktā vārda sekām. Dainis Īvāns uzsvēra, ka nedrīkst izjaukt sabiedrības piramīdu, kuras būtiska daļa ir jaunieši – pašiem jāturas uz spēcīgiem pamatiem un jābūt par pamatu citiem.

														
Irēna Birgersone

Nāc mācīties “Mūsu skolā Brocēnos”

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Aicinām nākamos pirmklasniekus!

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone