Ceļojums laikā

Jau vairāku gadu garumā Brocēnu vidusskolai ir izveidojusies laba sadarbība ar Tukuma muzeju. Šoreiz kopīgi plānojām  programmu“Ceļojums laikā. 1919. gads.” Skolotājas Mairita Neilande un Laura Miķelsone sadarbībā ar muzeja speciālistēm Agritu Ozolu un Inesi Šīmani izstrādāja vairākas starpdisciplināras aktivitātes, lai skolēnus sagatavotu ceļojumam un pēc apmeklējuma nostiprinātu muzejā gūtās zināšanas un prasmes. Šoreiz skolotājiem piedāvājām idejas, ko var kombinēt un izmantot skolotāji pēc pašu ieskatiem. Zinot katras klases specifiku, skolotāji brīvi var savā darbā izmantot hronoloģiju, avotus, statistiku, attēlus, diskusiju jautājumus un metodiskās izstrādnes. Šis bija pirmais mēģinājums, mācot par Neatkarības karu, apvienot vēsturi, literatūru, mākslu, matemātiku, ģeogrāfiju, sociālās zinības, medicīnu, drāmu, militārās iemaņas, akcentējot caurviju prasmes.

Esam savā kopīgajā pieredzē auguši. Sadarbības rezultāts šoreiz bija komplicēts. Ceļojums laikā prasīja skolēnu augstāko domāšanas pakāpi, jo nodarbības laikā  Durbes pils lazaretē skolēni nenostiprināja savas vēstures zināšanas, bet viņiem bija jādemonstrē sava izpratne, attieksme un spēja iejusties laikā. Savukārt pēc ceļojuma skolēniem bija jāspēj savienot vēstures faktus ar reāli piedzīvoto 1919. gadā. Skolēni par nodarbībām muzejā rakstīja: “Katrs var iejusties to cilvēku ādā, kas toreiz dzīvoja, var labāk izprast notikumus, rīcību, domāšanu, uzvedību, nevis vienkārši izlasīt informāciju no grāmatas vai klausīties skolotāja stāstījumā.“ Šoreiz vairāk ar skolēniem vajadzēja sarunāties pēc ceļojuma, jo loma kļuva primāra. Skolotājiem bija jāpalīdz skolēniem caur lomu ieraudzīt vēsturisko laikmetu. Skolēni rakstīja: “Vajadzēja aktivitātes pirms un pēc ceļojuma laikā , jo tā var labāk iejusties lomās, un, pēc tam pārrunājot, var visu labāk saprast un noformulēt savu viedokli.”

Kopīgais darbs ir attaisnojies, jo ieguvēji ir visi, augusi muzeja darbinieku un skolotāju profesionalitāte, skolēni piedzīvojuši vēsturi. Skolēni pēc pasākuma Durbes pilī “Ceļojums laikā. 1919. gads” rakstīja: “1919. gads ir bijis  viens no Latvijas grūtākajiem laikiem, jo bija jācīnās par sevi, savu tautu, savu valsti. Lēmumu pieņemšana bija ļoti grūta, jo nevarēja zināt, kā pieņemtais lēmums ietekmēs personisko un valsts likteni.” Kopīgi atrastas netradicionālas mācīšanās formas.

Paldies skolotājai Ditai Dubultai par palīdzību materiāla aprobācijā.  Aktivitāte notika iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros ar VKKF un Tukuma pašvaldības atbalstu. Sagatavoja: L.Miķelsone, M.Neilande.

Irēna Birgersone