Mājup ar gandarījumu!

8.martā Liepājā skolēni pulcējās Kurzemes reģiona ZPD konferencē, lai aizstāvētu savus darbus. Visi astoņi Brocēnu vidusskolas 11. klases skolēni ieguva augstu novērtējumu  – dažāda līmeņa pakāpes. Sveicam!

Samanata Turka, Annija Žilinska – 1.pakāpe
Laura Briede, Renārs Apaļais, Arnita Norkusa, Renāte vītola, Diāna Kerimova – 2. pakāpe.
Alise Circene – 3. pakāpe
Paldies skolotājām Daigai Barančanei, Laurai Miķelsonei, Margitai Skrastiņai, Intai Zankovskai

Irēna Birgersone