Irēna Birgersone

Erudītu konkurss “Domu Pūce”

26.februārī Brocēnu vidusskolā nu jau tradicionāli norisinājās Brocēnu novada 1. kārtas 5.-6.klašu skolēnu erudītu konkurss „Domu Pūce”. Šogad konkursā piedalījās 7 komandas. Katrai komandai bija jāsagatavo mājas darbs par tēmu „Skolas vērtības dzīvē”. Konkursa laikā skolēniem bija jāveic dažādi uzdevumi, kā, piemēram, -„Dziesmiņa bez meldiņa”, „Vārdiņam vajag draugus”, „Veiklais matemātiķis”, „Viktorīna”, izzinājām Latvijas valsts kultūru, ģeogrāfiju, vēsturi, sportu, mūziku. Skolēni bija sagatavojuši ļoti aizkustinošus mājas darbus.
Erudītu konkursa „Domu Pūce” kopvērtējums:
1.vieta Brocēnu vsk. 5.b klases komandai „Pūcēni”, skolotāja Vineta Mielava.
2.vieta Blīdenes pamatskolas 6.klases komandai „Zīļuki”, skolotāja Marita Bašlika.
2.vieta Remtes pamatskolas 5.un 6.klašu komandai „Zaļie asniņi”, skolotāja Anete Bērtaite.
3.vieta Brocēnu vidusskolas 6.a klases komandai „Picmaizīši”, skolotāja Maija Golubeva.
Paldies konkursa žūrijai: Margitai Skrastiņai, Anetei Bērtaitei, Annai Zariņai.
Paldies Brocēnu vidusskolas skolēnu pašpārvaldes skolēniem par konkursa sagatavošanu, organizēšanu, vadīšanu: Zitai Dženiferai Ziediņai, Gitai Kvetkauskai, Annai Zariņai, Ralfam Stūrim.
Brocēnu vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā: Dita Dubulta

 

														
Irēna Birgersone