Domā globāli, rīkojies lokāli!

22.februārī Brocēnu vidusskolā notika UNESCO LNK, VISC, Izglītības un zinātnes ministriju un Brocēnu vidusskolas kopīgi  rīkots  seminārs skolotājiem “Pacel citu, un Tu celsies pats!” Semināra centrālais notikums bija grāmatas “Globālā pilsoniskuma izglītība” atklāšana. Jutāmies pagodināti, ka grāmatas prezentācija tika uzticēta mūsu skolai. Prezentācijā aktualizējām mūsu skolas pieredzi globālajā izglītībā un sadarbības organizēšanā ar partneriem novadā un Latvijā, uzklausījām mūsu skolēnu pieredzes stāstus.Seminārā runājām  par globālās izglītības būtiskiem aspektiem: kognitīvo, sociāli emocionālo un uzvedības dimensiju. Antropologs Klāvs Sedlenieks mūs aicināja domāt vai miermīlība un vēlme palīdzēt ir iedzimtas īpašības. Providus vadošās pētniece migrācijas un integrācijas jomā Agnese Lāce ar mums runāja par aktuālu tēmu skolā “Kā runāt par migrāciju skolā?”.
Izglītības iniciatīvu centra direktore Daiga Zaķe minēja konkrētus piemērus, kā runāt par globālām tēmām ar maziem bērniem. Semināra noslēgumā un joprojām turpinām saņemt daudz pateicības vārdu un apbrīnu par skolu un globālajā izglītībā paveikto. Tas dod pārliecību un vēlmi darīt vēl vairāk un labāk!
Sagatavoja l. Miķelsone

Irēna Birgersone