Lepojamies!

Uz valsts olimpiādi ķīmijā uzaicināti 9.klases skolēni Mareks Lazda un Mārtiņš Kalniņš. Paldies skolotājai Vitai Banzenai.

Irēna Birgersone